Connect with us

News

101 o achosion ymysg gweithlu ffatri ym Merthyr Tudful – NEWPAPER24

Published

on

advertising

101 o achosion ymysg gweithlu ffatri ym Merthyr Tudful

2020-06-29 16:39:45

advertising

Picture caption

Mae 130 o weithwyr ffatri Kepak wedi cael prawf positif am Covid-19 ers mis Ebrill

Mae pobl sy’n rhannu cartrefi gyda gweithwyr ffatri Kepak ym Merthyr Tudful sy’n wedi cael prawf positif am Covid-19 wedi cael gorchymyn i hunan-ynysu wrth i nifer yr achosion gynyddu yno.

Dywedodd Llywodraeth Cymru na fyddai unrhyw weithred bellach yn cael ei gymryd, fel cau ysgolion.

Cafodd 810 o weithwyr eu profi ddydd Sadwrn, gyda 101 o’r rheiny yn brofion positif.

Mae hynny’n golygu bod cyfanswm o 130 o weithwyr y ffatri wedi cael prawf positif ers mis Ebrill.

Yn ôl Iechyd Cyhoeddus Cymru cafodd 116 o achosion positif newydd o Covid-19 eu cadarnhau ledled Cymru yn y 24 awr ddiwethaf, gyda 97 o’r rhain yn ardal Merthyr Tudful.

Kepak â ‘mesurau rhesymol’ mewn grym

Dywedodd Heather Lewis o Iechyd Cyhoeddus Cymru bod clystyrau o achosion i’w disgwyl mewn rhai mannau wrth i’r cyfyngiadau gael eu llacio.

“Mae unrhyw berson sydd wedi bod mewn cyswllt â pherson sydd wedi cael prawf positif wedi cael gorchymyn i hunan-ynysu er mwyn atal y feirws rhag gwasgaru i’r gymuned ehangach,” meddai.

Ychwanegodd bod yr Arolygiaeth Iechyd a Gofal wedi mynychu’r safle a phenderfynu bod Kepak yn “gweithredu mesurau rhesymol” i atal y lledaeniad o fewn y gweithlu.

Mae tîm aml-asiantaeth yn ymchwilio i’r clwstwr yn y ffatri, sy’n cynnwys Cyngor Merthyr Tudful, Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg, yr Arolygiaeth Iechyd a Gofal, yr Asiantaeth Safonau Bwyd a Llywodraeth Cymru.

advertising

advertising

More hot News

Select Category

PAY NOW WITH PAYPAL

PAY CONTENT CONTRIBUTIONS AND BANNER ADVERTISEMENTS HERE

GET ALL NEWS FOR FREE

Get all news by mail for free, register now for free.

FREE Horoscope

START NOW

Advisting