Connect with us
Newpaper24 - Global online News around the World _101616819_mediaitem101616818 'Diffyg cymorth iechyd meddwl' i fyfyrwyr yn y Gymraeg - NEWPAPER24 Newpaper24 - Global online News around the World _101616819_mediaitem101616818 'Diffyg cymorth iechyd meddwl' i fyfyrwyr yn y Gymraeg - NEWPAPER24

News

‘Diffyg cymorth iechyd meddwl’ i fyfyrwyr yn y Gymraeg – NEWPAPER24

Published

on

‘Diffyg cymorth iechyd meddwl’ i fyfyrwyr yn y Gymraeg

2018-05-18 06:14:57

Dydy gwelliannau i wasanaethau iechyd meddwl myfyrwyr drwy’r Gymraeg ddim yn digwydd yn ddigon cyflym nac yn ddigon eang, yn ôl undebau.

A hithau’n wythnos iechyd meddwl, mae swyddogion o Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru (UCMC), sy’n cynrychioli holl undebau myfyrwyr Cymru, wedi sgwennu at Lywodraeth Cymru’n mynegi pryderon am gyllido, diffyg employees cymwys a diffyg gwasanaethau digidol.

Yn y llythyr at yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething mae UCMC yn dweud eu bod yn “croesawu ymrwymiad y llywodraeth i gyflenwi gwasanaethau iechyd a gofal o ansawdd uchel, a bod y Gymraeg yn greiddiol i hynny”.

“Fodd bynnag, rydym yn pryderu nad yw cynnydd yn y maes hwn yn digwydd yn ddigon cyflym ac yn ddigon eang er mwyn diwallu anghenion y Gymru fodern sydd ohoni,” meddai’r mudiad.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru fod darparu gwasanaeth yn y Gymraeg yn “allweddol” i’w gwasanaethau iechyd meddwl.

‘Gwaith i’w wneud eto’

Mae llythyr UCMC yn tynnu sylw at rai meysydd penodol.

“Mae Safonau’r Gymraeg yn gosod sail dda o ran cynyddu’r ddarpariaeth, ond os na chyllidir gwasanaethau yn ddigonol ac yn strategol ar attracts Cymru, bydd y dasg o gyrraedd y safonau yn anos,” meddai.

“Er ein bod yn falch o glywed am ddatblygiadau yn y maes hwn ym Mhowys, mae’n glir fod gwasanaethau digidol – sydd yn hollbwysig i genedlaethau iau – ar eu hôl hello. Mae wir angen blaenoriaethu’r gwaith hwn.

“Mae Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yn ffordd wych o gyfoethogi’r gefnogaeth sydd ar gael i bobl, ond heb ariannu prosiect neu raglen Cymorth Cyntaf ar attracts Cymru, mae’n anodd dychmygu sut gellir cyrraedd y nod o wlad ble mae arlwy o opsiynau ar gael i bawb.

“Ymhlith carfannau penodol o bobl – ond yn wir ymysg y boblogaeth gyffredinol – mae stigma ynghylch iechyd meddwl yn dal i fod yn her sylweddol.

“Yn hynny o beth mae llawer o waith i’w wneud eto i sicrhau fod pobl yn teimlo’n gyfforddus yn trafod eu hiechyd meddwl, yn cael mynediad i wasanaethau, ac yn cefnogi eraill.”

Newpaper24 - Global online News around the World 1526631981_238_Diffyg-cymorth-iechyd-meddwl-i-fyfyrwyr-yn-y-Gymraeg-NEWPAPER24 'Diffyg cymorth iechyd meddwl' i fyfyrwyr yn y Gymraeg - NEWPAPER24 Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Dywedodd Mirain Llwyd Roberts, swyddog y Gymraeg UCMC bod “egluro teimladau mewn ail iaith yn rwystr”

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: “Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal o safon uchel yn canolbwyntio ar anghenion unigolion, ac mae darparu gwasanaethau yn y Gymraeg yn allweddol i hynny.

“Mae ein fframwaith Mwy Na Geiriau yn gosod camau ar gyfer gwella gwasanaethau iaith Gymraeg o fewn iechyd a gofal cymdeithasol ac rydyn ni’n monitro cynnydd yn gyson. Byddwn yn ymateb i’r llythyr yn y man.”

‘Anodd esbonio’

Mae Lois Parri newydd orffen ei blwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Bangor ac wedi bod yn delio â gorbryder ers iddi fod yn bump oed. Mae wedi profi oedi wrth geisio cael triniaeth yn Gymraeg.

“Dwi ddim yn meddwl bod [yr oedi] yn effeithio’r cyflwr, ond mi oedd o’n effeithio pa mor effeithiol oedd y therapi achos mae o’n rhywbeth sy’n anodd ei esbonio yn eich iaith eich hun hyd yn oed,” meddai.

“Felly roedd gorfod poeni be’ o’n i’n ddweud a’i gyfieithu o i gyd, a dydy pethau ddim yn cyfieithu yn union… doedd o ddim mor rhwydd ag buasai wedi gallu bod.”

Picture caption Mae Lois Parri’n dweud ei bod yn haws iddi fynegi ei theimladau yn y Gymraeg

Ar ôl cyrraedd y brifysgol, mae hello bellach wedi penderfynu ceisio mynd i’r afael â’r problemau ei hun, yn rhannol oherwydd yr oedi a brofodd hello wrth geisio cael gwasanaeth yn ei mamiaith pan oedd yn iau.

“Dydw i ddim yn siŵr os fyswn i’n mynd yn ôl at yr NHS nac yn breifat achos roedd o i gyd yn Saesneg,” meddai.

“Dwi’n byw fy mywyd yn Gymraeg, dwi’n delio efo fy mhroblemau yn Gymraeg, ac mae m’ond yn rhesymol mod i angen eu trafod nhw yn Gymraeg.”

Business

Cyclone Mekunu forecast to have ‘minimal’ influence on the UAE – NEWPAPER24

Published

on

By

Newpaper24 - Global online News around the World Mekunu-2 Cyclone Mekunu forecast to have 'minimal' influence on the UAE - NEWPAPER24

Cyclone Mekunu forecast to have ‘minimal’ influence on the UAE

2018-05-24 10:54:17


The influence of tropical cyclone Mekunu on the UAE and Dubai will likely be minimal, in keeping with Dubai Municipality Geodetic and Marine Survey Part.

The tropical cyclone over the Arabian Sea that’s set to hit Oman’s shoreline on Friday is predicted to have an effect on the climate within the UAE with wet and thundery circumstances.

“The climate change within the UAE is predicted to start out on Friday, with the exercise of the southeastern moist wind, which can result in wet clouds and gentle to average rainfall in several areas of Dubai,” stated Iman Al Falasi, head of Geodetic and Marine Survey Part.

Nevertheless, she beneficial the necessity for warning for highways and seafarers to avoid wasting lives and property, particularly in areas near the Oman border.

“The Mekunu affect might improve on Saturday with an opportunity for extra clouds and the likelihood for sporadic rainfall. The floor wind pace could also be as much as 30km/hr in some areas and the complete influence of the cyclone will likely be completed by Sunday,” stated Al Falasi.

Seventeen individuals have been lacking and a whole lot of others evacuated from their properties after Cyclone Mekunu hit the Yemeni island of Socotra, inflicting extreme flooding and harm, officers stated on Thursday.

Neighbouring Oman is making ready for landfall on Friday, with nationwide climate specialists anticipating Mekunu to accentuate to a class two cyclone from class one, after it hit Socotra on Wednesday night time.

Continue Reading

Entertainment

Deadpool 2 deaths: Ryan Reynolds reveals THIS character WILL return in X-Pressure | Movies | Leisure – NEWPAPER24

Published

on

By

Newpaper24 - Global online News around the World 964742 Deadpool 2 deaths: Ryan Reynolds reveals THIS character WILL return in X-Pressure | Movies | Leisure - NEWPAPER24

Deadpool 2 deaths: Ryan Reynolds reveals THIS character WILL return in X-Pressure | Movies | Leisure

2018-05-24 18:35:00

Infinity struggle has solely simply completed killing a staggering variety of superheroes and their associates.

Now the Marvel-adjacent Merc With A Mouth is doing extra of the identical.

Deadpool 2 has shocked audiences by brutally dispatching characters who seemd to be arrange for X-Pressure, in addition to one beloved outdated favorite.

Ryan Reynolds and his director have confirmed, nonetheless, that solely certainly one of them shall be introduced again to life for X-Pressure.

WARNING MAJOR SPOILERS

It’s nearly sure that there shall be no Deadpool three subsequent.

As an alternative Reynolds and his crew are focussed on constructing the X-Pressure franchise.

So why kill off so a lot of them in Deadpool 2? Will the films comply with the Marvel Cinematic Universe and try to rewrite historical past? Particularly since Cable and Deadpool now have time journey units…

Deadpool will not do something so easy. In reality, just one main favorite is assured to be introduced again to life.

Deadpool has a fairly dodgy ethical compass. Just one particular person has ever made him need to be a greater man.

Although audiences love Wade Wilson being as foul-mouthed and outrageous as attainable, one way or the other Vanessa humanises him whereas managing to be completely lovable in addition to refreshingly naughty, herself.

Her loss devastated followers as a lot because the anti-hero himself. After which he was seen going again in time to avoid wasting her in the long run credit.

Will this stick for future films? The filmmakers have excellent news for followers.

DEADPOOL 2 SUICIDE MONTAGE IN EXTENDED CUT? DIRECTOR REVEALS ALL

Reynolds informed Collider: “It was clearly that was massively debated internally for us. Can we do that, will we not do that? That type of thought of Deadpool snatching Cable’s time touring system and utilizing it in an extremely irresponsible, reckless approach was type of too good to move up for us.

“However I additionally wish to assume that Vanessa is alive and nicely.”

Director David Leitch added: “We see that he saved her… For my part, the entire level of going again in time was to avoid wasting her so she’d be alive. 

“Sure, we introduced her again. It was intentional. It was one thing I wished from the start. It was my coda thought to steal the time journey system, and that bought everybody actually excited and began to generate quite a lot of concepts, particularly Ryan who’s like, ‘I’ve bought some issues I need to repair!’”

DEADPOOL 2 IS OUT NOW

Continue Reading

Stories

Eire abortion referendum: Nation votes in landmark poll – NEWPAPER24

Published

on

By

Newpaper24 - Global online News around the World 180515140758-dublin-ireland-abortion-referendum-signs-super-tease Eire abortion referendum: Nation votes in landmark poll - NEWPAPER24

Eire abortion referendum: Nation votes in landmark poll

2018-05-25 06:27:06

Polling stations throughout 40 constituencies within the republic opened at 7 a.m. native time (2 a.m. ET). An citizens of round 3.2 million are eligible to solid their ballots, together with 1000’s of Irish individuals residing abroad who’ve flown dwelling to vote.

If the Sure marketing campaign wins, Irish lawmakers are anticipated to enact laws permitting for terminations within the first 12 weeks of being pregnant — and later in instances the place there’s a threat to the mom’s life or the fetus will not be anticipated to outlive.

A No vote would maintain Eire’s abortion legal guidelines — a number of the strictest within the developed world — in place.

The Eighth Modification, which was added into the structure following a referendum in 1983, locations the rights of the fetus and the rights of its mom on equal footing, successfully banning abortion barring a “actual and substantial threat” to the mom’s life.

As with every proposed change to Eire’s structure, the query must be put to a referendum.

Associated: A child’s homicide opened a darkish chapter in Eire that also hasn’t been closed

Abortion-rights activists — advocating a Sure vote on Friday — have lengthy argued that the Eighth Modification punishes girls and would not cease abortions, that are exported, largely to the UK, as a substitute.

Their longstanding marketing campaign to repeal the Eighth, as it’s generally recognized, has seen some change over the previous three a long time.

In 1992, the X Case made it authorized for Irish girls to journey overseas for abortions, including the specter of suicide as grounds for abortion. In 2013, Savita Halappanavar died of sepsis after being denied a termination of a miscarrying fetus in a Galway hospital, prompting the federal government to move a invoice permitting abortions when a lady’s life is at risk. And in June 2016, the UN’s Human Rights Council dominated that the nation’s abortion regime subjected Amanda Mellet, a twin Irish-American nationwide, to “merciless, inhuman and degrading remedy,” and known as on the Irish authorities to reform its legal guidelines.
All through the years, Eire’s abortion-rights campaigners have mobilized en masse, with demonstrations which have introduced Dublin to a halt and located help throughout the globe.

Anti-abortion activists shall be voting No, arguing that the Eighth has saved 1000’s of lives and inspired compassionate options to abortion, reminiscent of perinatal hospice care when the child will not be anticipated to outlive or adoption for infants born to girls in difficult circumstances.

The No marketing campaign has additionally discovered help from anti-abortion teams worldwide, together with some American activists who’ve traveled to talk at rallies.

Polls will shut at 5 p.m. ET (10 p.m. native) on Friday. Counting of ballots will get underway on Saturday, with a outcome anticipated by mid-afternoon.

Continue Reading

ONLY FOR YOU

Select Category

Newpaper24 - Global online News around the World Mekunu-2 Cyclone Mekunu forecast to have 'minimal' influence on the UAE - NEWPAPER24
Business3 mins ago

Cyclone Mekunu forecast to have ‘minimal’ influence on the UAE – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World 964742 Deadpool 2 deaths: Ryan Reynolds reveals THIS character WILL return in X-Pressure | Movies | Leisure - NEWPAPER24
Entertainment4 mins ago

Deadpool 2 deaths: Ryan Reynolds reveals THIS character WILL return in X-Pressure | Movies | Leisure – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World 180515140758-dublin-ireland-abortion-referendum-signs-super-tease Eire abortion referendum: Nation votes in landmark poll - NEWPAPER24
Stories6 mins ago

Eire abortion referendum: Nation votes in landmark poll – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World Liverpool-fans-attacked-by-hooligans-ahead-of-Champions-League-final-NEWPAPER24 Liverpool followers 'attacked by hooligans' forward of Champions League remaining - NEWPAPER24
Athletics9 mins ago

Liverpool followers ‘attacked by hooligans’ forward of Champions League remaining – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World 1527231115_2918487_xbig-lnd Klopp’s free-scoring Liverpool in numbers - NEWPAPER24
Football14 mins ago

Klopp’s free-scoring Liverpool in numbers – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World 8d9ade5a-5f1e-11e8-a4de-9f5e0e4dd719_image_hires_122533 5 films with the most popular Ok-drama stars: Gong Yoo, Tune Joong-ki, Tune Seung-heon, Kim Soo-hyun and Jung Woo-sung | Model Journal - NEWPAPER24
Fashion18 mins ago

5 films with the most popular Ok-drama stars: Gong Yoo, Tune Joong-ki, Tune Seung-heon, Kim Soo-hyun and Jung Woo-sung | Model Journal – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World celebrating-james-wong-howe-5981428998209536-2x Google Doodle spotlights cinematographer James Wong Howe - NEWPAPER24
Gadgets25 mins ago

Google Doodle spotlights cinematographer James Wong Howe – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World lend-a-helping-hand-in-the-startup-world Lend a serving to hand within the startup world, Know-how Information, ETtech - NEWPAPER24
Startups27 mins ago

Lend a serving to hand within the startup world, Know-how Information, ETtech – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World global-facebook-users-to-get-good-eu-style-safeguards-zuckerberg fb: International Fb customers to get 'good' EU-style safeguards: Zuckerberg, Know-how Information, ETtech - NEWPAPER24
Culture28 mins ago

fb: International Fb customers to get ‘good’ EU-style safeguards: Zuckerberg, Know-how Information, ETtech – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World _101741450_p0680cg8 The Lagos feminine boxers with Olympic desires - NEWPAPER24
News29 mins ago

The Lagos feminine boxers with Olympic desires – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World db57bc56-5fd9-11e8-a4de-9f5e0e4dd719_image_hires_132629 Taiwanese plane tail Chinese language bombers on flight round island - NEWPAPER24
Asia32 mins ago

Taiwanese plane tail Chinese language bombers on flight round island – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World 7452ccf8-5fde-11e8-a4de-9f5e0e4dd719_image_hires_135058 China’s warfare on air pollution takes purpose at strong waste recycling, unlawful dumping - NEWPAPER24
Asia33 mins ago

China’s warfare on air pollution takes purpose at strong waste recycling, unlawful dumping – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World 450056 Toobin: There Was No Spy, Irrelevant Even If Trump Does Study Id Of This Particular person | Video - NEWPAPER24
US & Canada34 mins ago

Toobin: There Was No Spy, Irrelevant Even If Trump Does Study Id Of This Particular person | Video – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World a385c54df13847d484f528356be6ff08 Dad and mom reminded to fulfill looming Gauteng faculty admissions deadline - NEWPAPER24
Africa38 mins ago

Dad and mom reminded to fulfill looming Gauteng faculty admissions deadline – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World 921839639 Two males set off bomb in restaurant in Canada, 15 wounded - NEWPAPER24
Middle East39 mins ago

Two males set off bomb in restaurant in Canada, 15 wounded – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World usatsi_10830772_168383662_lowres What Tiger Woods mentioned Saturday on the Gamers Championship - NEWPAPER24
Golf2 weeks ago

What Tiger Woods mentioned Saturday on the Gamers Championship – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World usatsi_10829315_168383662_lowres What Tiger Woods stated Friday at The Gamers Championship - NEWPAPER24
Golf2 weeks ago

What Tiger Woods stated Friday at The Gamers Championship – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World mandarina-1 TBS Fave: Mandarina Duck | The Blonde Salad - NEWPAPER24
Fashion2 weeks ago

TBS Fave: Mandarina Duck | The Blonde Salad – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World china_aircraft_carrier_61715_s2048x1388 China's first home-built plane provider begins sea trials - NEWPAPER24
Culture2 weeks ago

China’s first home-built plane provider begins sea trials – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World 6045b5fa-5a65-11e8-a7d9-186ba932a081_image_hires_182637 Rem Koolhaas’ OMA reveals first Hong Kong structure challenge – Sogo ‘twin towers’ at former Kai Tak airport web site - NEWPAPER24
Business7 days ago

Rem Koolhaas’ OMA reveals first Hong Kong structure challenge – Sogo ‘twin towers’ at former Kai Tak airport web site – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World thanosstone-blogroll-1524870878678_1280w What Does the Soul Stone Do in Avengers: Infinity Warfare - NEWPAPER24
e-Sports3 weeks ago

What Does the Soul Stone Do in Avengers: Infinity Warfare – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World 956381 Fortnite Avengers COUNTDOWN - Infinity Struggle skins, begin time, Marvel Thanos launch date | Gaming | Leisure - NEWPAPER24
Entertainment3 weeks ago

Fortnite Avengers COUNTDOWN – Infinity Struggle skins, begin time, Marvel Thanos launch date | Gaming | Leisure – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World Former-Bolton-Aston-Villa-and-England-U21-defender-Jlloyd-Samuel-dead-at-37-following-car-crash-NEWPAPER24 Former Bolton, Aston Villa and England U21 defender Jlloyd Samuel lifeless at 37 following automobile crash  - NEWPAPER24
Athletics1 week ago

Former Bolton, Aston Villa and England U21 defender Jlloyd Samuel lifeless at 37 following automobile crash  – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World _101248802_7838837064_1ce508ac4f_o Cloriau Sbec yn procio'r cof am hen raglenni S4C - NEWPAPER24
News2 weeks ago

Cloriau Sbec yn procio’r cof am hen raglenni S4C – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World 1525690028_missing-singaporean-diver 'Please deliver Jake house': Lacking diver's sister makes enchantment to authorities - NEWPAPER24
Asia3 weeks ago

‘Please deliver Jake house’: Lacking diver’s sister makes enchantment to authorities – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World European-Waterways-Magna-Carta European Waterways Launches Voyage Impressed by the Royal Wedding ceremony - NEWPAPER24
Luxury2 weeks ago

European Waterways Launches Voyage Impressed by the Royal Wedding ceremony – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World _101177776_065a5234-44a1-4a07-99a2-3a4c05a33dc8 Gaeaf caled yn effeithio ar gystadlu Sioe Nefyn - NEWPAPER24
News3 weeks ago

Gaeaf caled yn effeithio ar gystadlu Sioe Nefyn – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World _101235738__98151361_nursecloseup Lefelau nyrsio ar rai wardiau yn 'beryglus o isel' - NEWPAPER24
News2 weeks ago

Lefelau nyrsio ar rai wardiau yn ‘beryglus o isel’ – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World jasmine-sanders-wears-hm-met-gala-debut Jasmine Sanders AKA Golden Barbie talks about her Met Gala Debut - NEWPAPER24
Fashion2 weeks ago

Jasmine Sanders AKA Golden Barbie talks about her Met Gala Debut – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World AP_17285494980721_s2048x1304 Jess Herbst, transgender mayor of New Hope, Texas, voted out of workplace - NEWPAPER24
US & Canada3 weeks ago

Jess Herbst, transgender mayor of New Hope, Texas, voted out of workplace – NEWPAPER24

News

Newpaper24 - Global online News around the World Mekunu-2 Cyclone Mekunu forecast to have 'minimal' influence on the UAE - NEWPAPER24 Newpaper24 - Global online News around the World Mekunu-2 Cyclone Mekunu forecast to have 'minimal' influence on the UAE - NEWPAPER24
Business3 mins ago

Cyclone Mekunu forecast to have ‘minimal’ influence on the UAE – NEWPAPER24

Cyclone Mekunu forecast to have ‘minimal’ influence on the UAE 2018-05-24 10:54:17 The influence of tropical cyclone Mekunu on the...

Newpaper24 - Global online News around the World 964742 Deadpool 2 deaths: Ryan Reynolds reveals THIS character WILL return in X-Pressure | Movies | Leisure - NEWPAPER24 Newpaper24 - Global online News around the World 964742 Deadpool 2 deaths: Ryan Reynolds reveals THIS character WILL return in X-Pressure | Movies | Leisure - NEWPAPER24
Entertainment4 mins ago

Deadpool 2 deaths: Ryan Reynolds reveals THIS character WILL return in X-Pressure | Movies | Leisure – NEWPAPER24

Deadpool 2 deaths: Ryan Reynolds reveals THIS character WILL return in X-Pressure | Movies | Leisure 2018-05-24 18:35:00 Infinity struggle...

Newpaper24 - Global online News around the World 180515140758-dublin-ireland-abortion-referendum-signs-super-tease Eire abortion referendum: Nation votes in landmark poll - NEWPAPER24 Newpaper24 - Global online News around the World 180515140758-dublin-ireland-abortion-referendum-signs-super-tease Eire abortion referendum: Nation votes in landmark poll - NEWPAPER24
Stories6 mins ago

Eire abortion referendum: Nation votes in landmark poll – NEWPAPER24

Eire abortion referendum: Nation votes in landmark poll 2018-05-25 06:27:06 Polling stations throughout 40 constituencies within the republic opened at...

Newpaper24 - Global online News around the World Liverpool-fans-attacked-by-hooligans-ahead-of-Champions-League-final-NEWPAPER24 Liverpool followers 'attacked by hooligans' forward of Champions League remaining - NEWPAPER24 Newpaper24 - Global online News around the World Liverpool-fans-attacked-by-hooligans-ahead-of-Champions-League-final-NEWPAPER24 Liverpool followers 'attacked by hooligans' forward of Champions League remaining - NEWPAPER24
Athletics9 mins ago

Liverpool followers ‘attacked by hooligans’ forward of Champions League remaining – NEWPAPER24

Liverpool followers ‘attacked by hooligans’ forward of Champions League remaining 2018-05-25 06:43:44 A bunch of Liverpool supporters have been attacked...

Newpaper24 - Global online News around the World 1527231115_2918487_xbig-lnd Klopp’s free-scoring Liverpool in numbers - NEWPAPER24 Newpaper24 - Global online News around the World 1527231115_2918487_xbig-lnd Klopp’s free-scoring Liverpool in numbers - NEWPAPER24
Football14 mins ago

Klopp’s free-scoring Liverpool in numbers – NEWPAPER24

Klopp’s free-scoring Liverpool in numbers 2018-05-22 11:04:00 Targets, objectives and extra objectives – it’s been a standard theme of Liverpool’s...

Newpaper24 - Global online News around the World 8d9ade5a-5f1e-11e8-a4de-9f5e0e4dd719_image_hires_122533 5 films with the most popular Ok-drama stars: Gong Yoo, Tune Joong-ki, Tune Seung-heon, Kim Soo-hyun and Jung Woo-sung | Model Journal - NEWPAPER24 Newpaper24 - Global online News around the World 8d9ade5a-5f1e-11e8-a4de-9f5e0e4dd719_image_hires_122533 5 films with the most popular Ok-drama stars: Gong Yoo, Tune Joong-ki, Tune Seung-heon, Kim Soo-hyun and Jung Woo-sung | Model Journal - NEWPAPER24
Fashion18 mins ago

5 films with the most popular Ok-drama stars: Gong Yoo, Tune Joong-ki, Tune Seung-heon, Kim Soo-hyun and Jung Woo-sung | Model Journal – NEWPAPER24

5 films with the most popular Ok-drama stars: Gong Yoo, Tune Joong-ki, Tune Seung-heon, Kim Soo-hyun and Jung Woo-sung |...

Newpaper24 - Global online News around the World celebrating-james-wong-howe-5981428998209536-2x Google Doodle spotlights cinematographer James Wong Howe - NEWPAPER24 Newpaper24 - Global online News around the World celebrating-james-wong-howe-5981428998209536-2x Google Doodle spotlights cinematographer James Wong Howe - NEWPAPER24
Gadgets25 mins ago

Google Doodle spotlights cinematographer James Wong Howe – NEWPAPER24

Google Doodle spotlights cinematographer James Wong Howe 2018-05-25 06:16:34 Google honors Chinese language-born cinematographer James Wong Howe. Google James Wong...

Newpaper24 - Global online News around the World lend-a-helping-hand-in-the-startup-world Lend a serving to hand within the startup world, Know-how Information, ETtech - NEWPAPER24 Newpaper24 - Global online News around the World lend-a-helping-hand-in-the-startup-world Lend a serving to hand within the startup world, Know-how Information, ETtech - NEWPAPER24
Startups27 mins ago

Lend a serving to hand within the startup world, Know-how Information, ETtech – NEWPAPER24

Lend a serving to hand within the startup world, Know-how Information, ETtech 2018-05-25 03:11:02 The fund could have an preliminary...

Newpaper24 - Global online News around the World global-facebook-users-to-get-good-eu-style-safeguards-zuckerberg fb: International Fb customers to get 'good' EU-style safeguards: Zuckerberg, Know-how Information, ETtech - NEWPAPER24 Newpaper24 - Global online News around the World global-facebook-users-to-get-good-eu-style-safeguards-zuckerberg fb: International Fb customers to get 'good' EU-style safeguards: Zuckerberg, Know-how Information, ETtech - NEWPAPER24
Culture28 mins ago

fb: International Fb customers to get ‘good’ EU-style safeguards: Zuckerberg, Know-how Information, ETtech – NEWPAPER24

fb: International Fb customers to get ‘good’ EU-style safeguards: Zuckerberg, Know-how Information, ETtech 2018-05-25 04:24:35 Fb CEO Mark Zuckerberg stated...

Newpaper24 - Global online News around the World _101741450_p0680cg8 The Lagos feminine boxers with Olympic desires - NEWPAPER24 Newpaper24 - Global online News around the World _101741450_p0680cg8 The Lagos feminine boxers with Olympic desires - NEWPAPER24
News29 mins ago

The Lagos feminine boxers with Olympic desires – NEWPAPER24

The Lagos feminine boxers with Olympic desires 2018-05-25 06:12:08 A gaggle of younger feminine boxers from a poor a part...

Most popular