n window.vjConfigObject = window.vjConfigObject || {};n window.vjConfigObject['newsspec-29736-election-search-lookup-app'] = {"js":true,"output":{"wrapper":"embed"},"name":"newsspec-29736-election-search-lookup","version":"1.0.202104291406","urlToOutputDir":"https://news.files.bbci.co.uk/include/newsspec/29736-election-search-lookup","assetsPath":"https://news.files.bbci.co.uk/include/newsspec/29736-election-search-lookup/assets/app-project-assets","includeName":"app","language":"cymrufyw","languageCode":"cy","loremText":["Darparu Awdurdodau Cynhyrchwyr Cyrraedd yn Gyflym Pa bynnag Feddal Dylanwadol Meddalwedd India Yn Ychwanegu Cyfleoedd Byd-eang Mewn Amgylchedd Ffafriol Trwy Roi Ystyriaethau Blwyddyn Gyhoeddus Forex Cychwyn I Greu Swyddfa, Ei Neges Pwnc Statws","Mae gwybodaeth sy'n gyfeillgar i fywyd, eu safbwynt, trafodaeth, strwythur, marchnad, ac ati, y prif nodau targedadwyedd yr un peth. Mae'r ymrwymiad canllaw prynu yn cael ei lywio. Ar hyn o bryd nid yw'r pwnc rhyddid Saesneg yn cael ei adrodd gan yr adran mewn gwirionedd. Gweithgor Ymgynghori Witchery Angenrheidiol Caledwedd y Byd Jaane Dishame Ond ","A 450 o Brynu Canllawiau Corfforol Pynciau Pwnc Economeg Strwythurau Offer Iaith Yn Perchen Ein Help Rhyngwladoli Indiaidd Capasiti Gwirioneddol. Mae'n ymddangos bod awdurdodiad yn bryniant, heb ddadansoddiad. Ymddengys mai adnabod cyfredol ushki yw'r dehongliad cyfieithydd canllaw Amitkumar Sunat sy'n gallu dewis cyfarwyddiadau nodwedd ddynol ","Mae Nullification bron wedi'i wneud, ond gellir darparu'r wybodaeth defnyddiwr. Ond ni ellir chwalu'r sgwrs gyflawn sefydledig, ond gellir gwella'r cyfarwyddiadau. Y cyntaf yw cynnal y byd fel cymdeithas. Iaith yw iaith y gymdeithas."],"metaCSP":{"default-src":["'none'"],"script-src":["'unsafe-inline'","'self'","*.local.bbc.co.uk:*","news.files.bbci.co.uk","news.test.files.bbci.co.uk","assets.wearehearken.com","cdn.syndication.twimg.com","connect.facebook.net","emp.bbci.co.uk","ems.wearehearken.com","modules.wearehearken.com","mybbcanalytics.files.bbci.co.uk","nav.files.bbci.co.uk","news.files.bbci.co.uk","news.test.files.bbci.co.uk","platform.twitter.com","public.flourish.studio","static.bbc.co.uk","static.bbci.co.uk","static.chartbeat.com","static2.chartbeat.com","www.bbc.co.uk","www.instagram.com","www.ons.gov.uk","gnwebassets.api.bbc.com","www.googleanalytics.com","static.files.bbci.co.uk","static.test.files.bbci.co.uk"],"img-src":["'self'","c.files.bbci.co.uk","data:","https://a1.api.bbc.co.uk","i.ytimg.com","ichef.bbci.co.uk","logws1363.atihost.net","news.bbcimg.co.uk","news.files.bbci.co.uk","news.test.files.bbci.co.uk","newsimg.bbc.co.uk","pbs.twimg.com","ping.chartbeat.net","platform.twitter.com","r.bbci.co.uk","syndication.twitter.com","ton.twimg.com","www.googleanalytics.com","static.files.bbci.co.uk"],"font-src":["gel.files.bbci.co.uk","static.bbci.co.uk","news.files.bbci.co.uk","news.test.files.bbci.co.uk","wsdownloads.files.bbci.co.uk"],"style-src":["'self'","'unsafe-inline'","*.local.bbc.co.uk:*","cdn.riddle.com","flo.uri.sh","news.files.bbci.co.uk","news.test.files.bbci.co.uk","platform.twitter.com","static.bbc.co.uk","static.bbci.co.uk","ton.twimg.com","www.riddle.com"],"frame-src":["'self'","bbc001.carto.com","bbc003.carto.com","bbc-maps.carto.com","cdn.riddle.com","chartbeat.com","emp.bbc.co.uk","emp.bbc.com","flo.uri.sh","news.files.bbci.co.uk","news.test.files.bbci.co.uk","personaltaxcalculator2.deloittecloud.co.uk","platform.twitter.com","public.flourish.studio","static2.chartbeat.com","syndication.twitter.com","web.facebook.com","www.bbc.co.uk","www.facebook.com","www.instagram.com","www.ons.gov.uk","www.riddle.com","www.youtube.com"],"object-src":["'none'"],"worker-src":["'self'","blob:"],"manifest-src":["static.files.bbci.co.uk"],"connect-src":["'self'","wss://*.local.bbc.co.uk:*","https://*.local.bbc.co.uk:*","https://mybbc-analytics.files.bbci.co.uk","cookieoven.api.bbc.co.uk","cookieoven.api.bbc.com","ems.wearehearken.com","https://a1.api.bbc.co.uk","locator-service.api.bbci.co.uk","logws1363.atihost.net","modules.wearehearken.com","mybbcanalytics.files.bbci.co.uk","news.files.bbci.co.uk","news.test.files.bbci.co.uk","platform.twitter.com","search.api.bbci.co.uk","search.api.bbci.com","static.test.files.bbci.co.uk","www.bbc.co.uk","www.bbc.com","www.googleanalytics.com","idcta.api.bbc.co.uk"],"child-src":["blob:"],"base-uri":["'none'"],"form-action":["'self'","platform.twitter.com","syndication.twitter.com"],"upgrade-insecure-requests":true},"textDirection":"ltr","serviceName":"cymrufyw","serviceNameNative":"Cymru Fyw","AtiSiteStringTest":"NEWS_LANGUAGES_PS_TEST","AtiSiteStringLive":"NEWS_LANGUAGES_PS","AtiProducerString":"WALES","vocab":{"news_vj_search_lookup_button_label":"Cyflwyno","news_vj_search_lookup_min_chars":"Teipiwch {{num}} neu fwy o nodau er mwyn cael canlyniadau.","news_vj_search_lookup_no_results":"Nodwch god post dilys yng Nghymru neu chwiliwch fesul etholaeth Senedd Cymru","news_vj_search_lookup_one_result_available":"1 canlyniad ar gael: {{suggestion}}.","news_vj_search_lookup_multiple_results_available":"Mae {{numberOfResults}} canlyniad ar gael.","news_vj_search_lookup_selected_result":"Mae {{suggestion}} wedi'i ddewis.","show_results":"FALSE","title":"Ar gyfer pwy y gallaf bleidleisio yn fy ardal?","search_cta":"Nodwch eich cod post neu enw eich etholaeth Senedd Cymru i gael gwybod.","title_results":"","search_cta_results":"","search_submit_check":"Nodwch god post dilys yng Nghymru, neu chwiliwch fesul etholaeth Senedd Cymru","search_fail":"Mae'n ddrwg gennym, ni allwn ddod o hyd i'r ardal honno. Rhowch gynnig arall arni drwy chwilio am god post neu etholaeth Senedd Cymru","noJS":"Mae angen porwr modern gyda JavaScript a chysylltiad rhyngrwyd sefydlog i weld yr elfennau rhyngweithiol hyn. [Mwy o wybodaeth am yr etholiadau hyn](https://www.electoralcommission.org.uk/cy/pwy-ydym-ni-a-beth-rydym-yn-ei-wneud/elections-and-referendums/etholiadau-ar-ddod)","search_placeholder":"E.e. 'CF10 1FS' neu 'Canol Caerdydd'","num_of_votes_text":"Bydd y pleidleisio yn {{name}} yn digwydd ar Ddydd Iau Mai 6 ar gyfer y canlynol:","no_votes_text":"Fydd na ddim etholiadau yn {{name}} ym mis Mai.","num_of_votes_text_results":"","no_votes_text_results":"","welsh_extra_message":"Sylwer: Mae gan wahanol ardaloedd o Ferthyr Tudful a Rhymni Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu gwahanol. Rhowch god post llawn ar gyfer y canlyniad gorau :","more_info_text":"[Canllaw syml i etholiadau 2021](https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/56507000)[Cofrestrwch i bleidleisio ar-lein](https://www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio)","disclaimer_text":"Sylwer: Efallai y bydd etholiadau cynghorau plwyf neu is-etholiadau mewn cynghorau hefyd lle rydych chi, nad ydyn nhw wedi'u cynnwys fan hyn. Edrychwch ar wefan eich cyngor lleol am fanylion llawn.","last_updated":"Diweddarwyd ddiwethaf: {{timestamp}}","contextual_title":"Beth maen nhw'n ei wneud?","district_council":"","county_council":"","unitary_authority":"","metropolitan_borough":"","city_mayor":"","combined_authority_mayor":"","london_mayor":"","pcc":"Mae'r Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yn gosod amcanion ar gyfer plismona a throsedd yn eu hardaloedd, yn monitro'r gyllideb yn lleol ar gyfer yr heddlu a faint o arian y dreth gyngor sy'n mynd tuag at blismona. u003cbr/>u003cbr/> Maen nhw'n penodi (ac yn diswyddo lle bo angen), Prif Gwnstabl i arwain y llu","pfcc":"","welsh_constituency":"Y Senedd sy'n gyfrifol am wasanaethau fel iechyd, addysg a thrafnidiaeth yng Nghymru. u003cbr/>u003cbr/> Llywodraeth y DU sydd dal yn gyfrifol am bynciau fel materion tramor, amddiffyn, plismona a chyfiawnder. u003cbr/>u003cbr?> Caiff un Aelod o'r Senedd (AS) ei ethol ar gyfer pob un o 40 etholaeth y Senedd mewn system y cyntaf i'r felin","scottish_constituency":"","welsh_region":"Daw'r 20 Aelod o'r Senedd sy'n weddill o'r pum ardal ranbarthol yng Nghymru sy'n ethol pedwar Aelod o'r Senedd o dan y drefn bleidleisio gyfrannol","scottish_region":"","london_constituency":"","london_assembly":"","westminster_constituency":"","find_out_more":"Gweld pwy sy'n sefyll","candidates_intro":"Dyma'r ymgeiswyr yn eich ardal chi","parties_intro":"Dyma'r pleidiau yn eich ardal chi","party":"Plaid","candidate":"Ymgeisydd","results_one-winner":"candidates_intro","results_pending":"parties_intro","results_link-text":"","seats":"","change":"","flash_take":"","flash_lose":"","flash_remain":"","flash_control":"","flash_under":"","flash_from":"","flash-subtitle":"","AWA":"Plaid Diddymu'r Cynulliad","AWLI":"Cymdeithas Ymgeiswyr Annibynnol Lleol Cymru","CON":"Ceidwadwyr","CPB":"Plaid Gomiwnyddol Prydain","CS":"Cymru Sovereign","ED":"Democratiaid Lloegr","GRN":"Y Blaid Werdd","ISW":"Achubwch Lwynhelyg Achubwch Fywydau","LAB":"Llafur","LD":"Democratiaid Rhyddfrydol","MRLP":"Monster Raving Loony Party","NF":"National Front","PC":"Plaid Cymru","PF":"People First","PROP":"Propel","REF":"Diwygio UK","SPGB":"Plaid Sosialaidd Prydain Fawr","TUSC":"Undebwyr Llafur a Sosialwyr yn Erbyn Toriadau","UKIP":"UKIP","VIP":"Vapers In Power","WCP":"Plaid Gristnogol Cymru","WEP":"Plaid Cydraddoldeb i Fenywod","IND":"Annibynnol","NOC":""},"outputs":[{"wrapper":"embed"},{"wrapper":"core"},{"wrapper":"envelope"},{"wrapper":"amp"},{"wrapper":"news-app"},{"wrapper":"syndication","photoCaption":"","photoURL":"","hyperlinkCallToAction":"Click here to see the BBC interactive"},{"wrapper":"facebook","height":960,"withMargins":"yes"},{"wrapper":"applenews","photoCaption":"","photoURL":"","hyperlinkCallToAction":"Click or tap here to see interactive content"}],"autoFixLintingErrors":false,"polyfill":true,"dynamicImports":false,"reactProject":false,"failFast":false,"includePath":{"responsive":true,"newsapps":true,"app-image":"https://news.files.bbci.co.uk/include/vjassets/img/app-launcher.png","app-clickable":true,"amp-clickable":true,"amp-image-height":360,"amp-image-width":640,"amp-image":"https://news.files.bbci.co.uk/include/vjassets/img/app-launcher.png","app-image-alt-text":"Click or tap here to see interactive content"},"languages":["cymrufyw","english"],"destinationSection":{"english":"uk"},"uncompressedAppBudget":"(1024 * 1000) * 0.5","meta":{"title":{"english":""},"images":[{"thumbnail":""}],"hasBeenDeployed":false,"publication_date":null,"publication_date_iso":null,"last_modified":null,"last_modified_iso":null,"data_last_modified":"Thu Apr 29 2021 14:06:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)","data_last_modified_iso":"2021-04-29T14:06:35.839Z","keywords":["vj","visual-journalism","visualjournalism","visual journalism"],"locations":{"regions":[]}},"dataSheet":{"spreadsheetId":"1BYYPf2mwRnRCMG_T-IKAfJXToBByNSLsGB7CXW6cqgY","worksheetIds":["key","key_cymrufyw","master_key","master_key_cymrufyw","hartlepool_candidates"]},"defaultPort":1031,"usedPort":1031,"generateForMozart":true,"shadowDom":true,"projectNamespace":"newsspec-29736-election-search-lookup","outputDir":"include/newsspec/29736-election-search-lookup","optimiseImagesOnEveryBuild":true,"includes":{"app":{"uuid":"6da9a375-6dc3-4cb2-ba9b-d75643e735da"}},"projectName":"Local Elections Lookup 2021","pathToWrapperAssets":"https://news.files.bbci.co.uk/include/newsspec/29736-election-search-lookup/assets/embed","pathToInclude":"https://news.files.bbci.co.uk/include/newsspec/29736-election-search-lookup/cymrufyw/app/embed","pathToWrapperAssetsToInclude":"https://news.files.bbci.co.uk/include/newsspec/29736-election-search-lookup/cymrufyw/app/embed"};nu003c/script>nu003clink rel="stylesheet" href="https://news.files.bbci.co.uk/include/newsspec/29736-election-search-lookup/assets/embed/css/inline.css??v=1.0.202104291406.202104291406">nu003cdiv id="responsive-embed-newsspec-29736-election-search-lookup-app" class="bbc-news-vj-embed-wrapper">n u003cdiv id="responsive-embed-newsspec-29736-election-search-lookup-app-core-content">n u003cdiv class="election-lookup-container" id="election-lookup">n u003cdiv class="no-js">n u003cdiv class="election-lookup__banner" role="presentation">n u003cimg src="https://newpaper24.com/wp-content/uploads/2021/03/2021-elections-What-elections-can-I-vote-in-this-year.svg.svg+xml" alt="">n u003c/div>n u003cp>n Mae angen porwr modern gyda JavaScript a chysylltiad rhyngrwyd sefydlog i weld yr elfennau rhyngweithiol hyn. u003ca class="[object Object]" href="https://www.electoralcommission.org.uk/cy/pwy-ydym-ni-a-beth-rydym-yn-ei-wneud/elections-and-referendums/etholiadau-ar-ddod" target="_top">Mwy o wybodaeth am yr etholiadau hynu003c/a>n u003c/p>n u003c/div>n n u003cdiv class="election-lookup" style="display: none;">n u003cdiv class="election-lookup__banner" role="presentation">n u003cimg src="https://newpaper24.com/wp-content/uploads/2021/03/2021-elections-What-elections-can-I-vote-in-this-year.svg.svg+xml" alt="">n u003c/div>n u003cdiv class="lookup">n u003cdiv class="lookup-header">n u003cdiv class="lookup-header__headings">n u003ch2 class="search-title">Ar gyfer pwy y gallaf bleidleisio yn fy ardal?u003c/h2>n u003cp class="search-cta-text">Nodwch eich cod post neu enw eich etholaeth Senedd Cymru i gael gwybod. E.e. 'CF10 1FS' neu 'Canol Caerdydd'u003c/p>n u003c/div>n u003cdiv id="lookup-container" class="lookup-container">u003c/div>n u003c/div>n u003c/div>n u003cdiv class="election-lookup__results">n u003cdiv id="lookup-results" class="lookup-results__container">n u003cp class="lookup-results__constituency-elections-intro">u003c/p>n u003cul class="lookup-results__list-of-elections">u003c/ul>n u003cp class="lookup-results__welsh-extra-note">u003c/p>n u003ca class="lookup-results__more-info-text" href="https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/56507000" target="_top">Canllaw syml i etholiadau 2021u003c/a>u003ca class="lookup-results__more-info-text" href="https://www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio" target="_top">Cofrestrwch i bleidleisio ar-leinu003c/a>n u003c/div>n u003c/div>n u003c/div>n u003cdiv class="lookup-disclaimer">n u003cspan class="lookup-disclaimer__note">Sylwer: Efallai y bydd etholiadau cynghorau plwyf neu is-etholiadau mewn cynghorau hefyd lle rydych chi, nad ydyn nhw wedi'u cynnwys fan hyn. Edrychwch ar wefan eich cyngor lleol am fanylion llawn.u003c/span>n u003cspan class="lookup-disclaimer__timestamp">Diweddarwyd ddiwethaf: April 29, 2021, 14:06 GMTu003c/span>n u003c/div>n u003c/div>n u003c/div>nu003c/div>nu003cstyle id="responsive-embed-newsspec-29736-election-search-lookup-app-inline-css">n @-moz-keyframes gel-spin{0%{-moz-transform:rotate(0deg)}100%{-moz-transform:rotate(360deg)}}@-webkit-keyframes gel-spin{0%{-webkit-transform:rotate(0deg)}100%{-webkit-transform:rotate(360deg)}}@-ms-keyframes gel-spin{0%{-ms-transform:rotate(0deg)}100%{-ms-transform:rotate(360deg)}}@keyframes gel-spin{0%{transform:rotate(0deg)}100%{transform:rotate(360deg)}}.bbc-news-visual-journalism-loading-spinner{display:block;margin:8px auto;width:32px;height:32px;max-width:32px;fill:#323232;-webkit-animation-name:gel-spin;-webkit-animation-duration:1s;-webkit-animation-iteration-count:infinite;-webkit-animation-timing-function:linear;-moz-animation-name:gel-spin;-moz-animation-duration:1s;-moz-animation-iteration-count:infinite;-moz-animation-timing-function:linear;animation-name:gel-spin;animation-duration:1s;animation-iteration-count:infinite;animation-timing-function:linear}div.no-js{position:relative;background-color:#fafafa;margin:1rem 0 0.5rem}div.no-js p{padding:0 1rem 1rem;font-weight:bold;font-size:1.125rem;line-height:1.625rem;margin-top:0}div.no-js a{color:#222;font-weight:400;display:block}div.no-js a:hover{border-bottom:2px}.election-lookup__banner{display:block;position:relative;width:100%;top:-1rem}.election-lookup__banner img{height:0.25rem;width:100%;object-fit:fill}n@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSans";src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_Rg.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_Rg.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSans";font-style:italic;src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_It.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_It.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSans";font-weight:bold;src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_Bd.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_Bd.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSans";font-style:italic;font-weight:bold;src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_BdIt.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_BdIt.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSans";font-weight:300;src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_Lt.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_Lt.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSans";font-style:italic;font-weight:300;src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_LtIt.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_LtIt.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSans";font-weight:500;src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_Md.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_Md.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSans";font-style:italic;font-weight:500;src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_MdIt.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_MdIt.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSans";font-weight:800;src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_ExBd.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_ExBd.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSans";font-style:italic;font-weight:800;src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_ExBdIt.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_ExBdIt.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSerif";src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_Rg.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_Rg.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSerif";font-style:italic;src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_It.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_It.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSerif";font-weight:bold;src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_Bd.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_Bd.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSerif";font-style:italic;font-weight:bold;src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_BdIt.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_BdIt.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSerif";font-weight:300;src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_Lt.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_Lt.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSerif";font-style:italic;font-weight:300;src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_LtIt.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_LtIt.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSerif";font-weight:500;src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_Md.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_Md.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSerif";font-style:italic;font-weight:500;src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_MdIt.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_MdIt.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSerif";font-weight:800;src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_ExBd.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_ExBd.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSerif";font-style:italic;font-weight:800;src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_ExBdIt.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_ExBdIt.woff") format("woff")}nnu003c/style>nnu003cscript>n (function(){nnfunction cutsTheMustard() {n return (n document.implementation.hasFeature('http://www.w3.org/TR/SVG11/feature#BasicStructure', '1.1') &&n 'querySelector' in document &&n 'localStorage' in window &&n 'addEventListener' in window &&n 'MutationObserver' in window // not supported in IE9 & IE10n );n}nn if (cutsTheMustard()) {n function initEmbed() {n require(['https://news.files.bbci.co.uk/include/newsspec/29736-election-search-lookup/assets/embed/js/embed-init.js??v=1.0.202104291406.202104291406'], function (initFullFatApplication) {n initFullFatApplication(vjConfigObject['newsspec-29736-election-search-lookup-app']);n });n }nn if (typeof require === 'undefined') {n var headTag = document.getElementsByTagName('head')[0],n requireTag = document.createElement('script');n requireTag.type="text/javascript";n requireTag.src="https://news.files.bbci.co.uk/include/vjassets/js/vendor/require-2.1.20b.min.js";n requireTag.onload = initEmbed;n headTag.appendChild(requireTag);n } else {n initEmbed();n }nn }n else if (window.require) {n require(['istats-1'], function (istats) {n istats.log('browser does not cut the mustard', 'newsspec-nonuser');n });n } })();nu003c/script>n","type":"vj"}},{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"paragraph","model":{"text":"Fe wnaeth ymchwil a gyhoeddwyd cyn y cyfnod clo cyntaf ym Mawrth 2020 awgrymu fod gwybodaeth pobl ifanc Cymru am wleidyddiaeth Cymru yn gyfyng iawn. ","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Fe wnaeth ","attributes":[]}},{"type":"urlLink","model":{"text":"ymchwil a gyhoeddwyd cyn y cyfnod clo cyntaf ym Mawrth 2020","locator":"https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/56147854","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"ymchwil a gyhoeddwyd cyn y cyfnod clo cyntaf ym Mawrth 2020","attributes":[]}}]}},{"type":"fragment","model":{"text":" awgrymu fod gwybodaeth pobl ifanc Cymru am wleidyddiaeth Cymru yn gyfyng iawn. ","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"paragraph","model":{"text":"Dangosodd ymchwil gan gwmni Beaufort (a holodd 148 o bobl 14-17 oed a gwladolion tramor) bod nifer ddim yn gwybod pwy oedd prif weinidog Cymru na beth oedd swyddogaeth llywodraeth Cymru ond nodwyd bod 72% o'r rhai rhwng 16 a 17 oed am gael yr hawl i bleidleisio - dim ond 12% oedd yn gwrthwynebu hynny. ","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Dangosodd ymchwil gan gwmni Beaufort (a holodd 148 o bobl 14-17 oed a gwladolion tramor) bod nifer ddim yn gwybod pwy oedd prif weinidog Cymru na beth oedd swyddogaeth llywodraeth Cymru ond nodwyd bod 72% o'r rhai rhwng 16 a 17 oed am gael yr hawl i bleidleisio - dim ond 12% oedd yn gwrthwynebu hynny. ","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"paragraph","model":{"text":"Ers hynny mae'r pandemig wedi codi mwy o ymwybyddiaeth am bwy sy'n rheoli pa rannau o'r DU.","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Ers hynny mae'r pandemig wedi codi mwy o ymwybyddiaeth am bwy sy'n rheoli pa rannau o'r DU.","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"image","model":{"caption":"Mae pobl ifanc 16 ac 17 oed eisoes wedi pleidleisio mewn etholiadau yn Yr Alban","media":{"__typename":"ComponentsImage","originalSrc":"https://c.files.bbci.co.uk/23ED/production/_117679190_8fbd980a-322d-49fb-9412-b77db686c8b3.jpg","iChefRecipe":"https://ichef.bbci.co.uk/news/$recipe/cpsprodpb/23ED/production/_117679190_8fbd980a-322d-49fb-9412-b77db686c8b3.jpg","height":351,"width":624,"alt":"Young voters at the Radio 1's Big Big debate","loading":"lazy"},"blocks":[{"type":"altText","model":{"blocks":[{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Young voters at the Radio 1's Big Big debate","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"rawImage","model":{"height":351,"width":624,"locator":"","originCode":"","copyrightHolder":"BBC","originalSrc":"https://c.files.bbci.co.uk/23ED/production/_117679190_8fbd980a-322d-49fb-9412-b77db686c8b3.jpg","iChefRecipe":"https://ichef.bbci.co.uk/news/$recipe/cpsprodpb/23ED/production/_117679190_8fbd980a-322d-49fb-9412-b77db686c8b3.jpg"}},{"type":"caption","model":{"blocks":[{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Mae pobl ifanc 16 ac 17 oed eisoes wedi pleidleisio mewn etholiadau yn Yr Alban","attributes":[]}}]}}]}}]}},{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"paragraph","model":{"text":"Ym mis Chwefror fe ddangosodd ymchwil gan Gymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru ac YouGov fod 69% o'r rhai rhwng 16 a 24 a holwyd yn credu bod etholiadau'r Senedd yn bwysig - cyfran uwch nag mewn unrhyw grŵp arall ac eithrio pobl dros 65.","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Ym mis Chwefror fe ddangosodd ymchwil gan Gymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru ac YouGov fod 69% o'r rhai rhwng 16 a 24 a holwyd yn credu bod etholiadau'r Senedd yn bwysig - cyfran uwch nag mewn unrhyw grŵp arall ac eithrio pobl dros 65.","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"paragraph","model":{"text":"Fe wnaeth pobl 16 ac 17 oed bleidleisio yn refferendwm annibyniaeth Yr Alban yn 2014 ac yna yn etholiad Holyrood yn 2016.","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Fe wnaeth pobl 16 ac 17 oed bleidleisio yn refferendwm annibyniaeth Yr Alban yn 2014 ac yna yn etholiad Holyrood yn 2016.","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"paragraph","model":{"text":"Does dim hawl gan bobl ifanc o dan 18 oed ddewis pwy sy'n cael eu cynrychioli fel Aelod Seneddol yn San Steffan na chwaith ethol Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd.","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Does dim hawl gan bobl ifanc o dan 18 oed ddewis pwy sy'n cael eu cynrychioli fel Aelod Seneddol yn San Steffan na chwaith ethol Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd.","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"crosshead","text":"'Siomedig ond ddim yn annisgwyl'"},{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"paragraph","model":{"text":"Dywedodd Jess Blair o Gymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru: "Mae'n siomedig, ond ddim yn syndod efallai, bod cyn lleied o bobl ifanc 16 ac 17 oed wedi cofrestru ar gyfer yr etholiad yr wythnos hon.","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Dywedodd Jess Blair o Gymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru: "Mae'n siomedig, ond ddim yn syndod efallai, bod cyn lleied o bobl ifanc 16 ac 17 oed wedi cofrestru ar gyfer yr etholiad yr wythnos hon.","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"paragraph","model":{"text":""Mae etholiad y Senedd yn gyfle hanesyddol i bobl ifanc gael dweud eu dweud. Mae'n holl bwysig fod pawb yn pleidleisio."","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":""Mae etholiad y Senedd yn gyfle hanesyddol i bobl ifanc gael dweud eu dweud. Mae'n holl bwysig fod pawb yn pleidleisio."","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"image","model":{"media":{"__typename":"ComponentsImage","originalSrc":"https://c.files.bbci.co.uk/1669D/production/_117850819_306ccd57-2c07-45ba-85ff-8ef572923f0b.jpg","iChefRecipe":"https://ichef.bbci.co.uk/news/$recipe/cpsprodpb/1669D/production/_117850819_306ccd57-2c07-45ba-85ff-8ef572923f0b.jpg","height":228,"width":1920,"alt":"Top","loading":"lazy"},"blocks":[{"type":"altText","model":{"blocks":[{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Top","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"rawImage","model":{"height":228,"width":1920,"locator":"","originCode":"","copyrightHolder":"BBC","originalSrc":"https://c.files.bbci.co.uk/1669D/production/_117850819_306ccd57-2c07-45ba-85ff-8ef572923f0b.jpg","iChefRecipe":"https://ichef.bbci.co.uk/news/$recipe/cpsprodpb/1669D/production/_117850819_306ccd57-2c07-45ba-85ff-8ef572923f0b.jpg"}}]}},{"type":"unorderedList","model":{"blocks":[{"type":"listItem","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"POLISÏAU: ","attributes":[]}},{"type":"urlLink","model":{"text":"Cymharwch addewidion y pleidiau","locator":"https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/56541713","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Cymharwch addewidion y pleidiau","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"listItem","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"DWY GROES MEWN DAU FLWCH: ","attributes":[]}},{"type":"urlLink","model":{"text":"Pam bod gennych chi ddwy bleidlais?","locator":"https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/saf/56746332","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Pam bod gennych chi ddwy bleidlais?","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"listItem","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"PWY SY'N SEFYLL YN FY ARDAL I?: ","attributes":[]}},{"type":"urlLink","model":{"text":"Rhowch eich cod post yn y blwch","locator":"https://www.bbc.co.uk/newyddion/56762474","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Rhowch eich cod post yn y blwch","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"listItem","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"WEDI DRYSU?: ","attributes":[]}},{"type":"urlLink","model":{"text":"Dysgwch fwy gyda BBC Bitesize","locator":"https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/zks4g7h","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Dysgwch fwy gyda BBC Bitesize","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"listItem","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"PODLEDIAD: ","attributes":[]}},{"type":"urlLink","model":{"text":"Croes yn y bocs","locator":"https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p09dmpws","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Croes yn y bocs","attributes":[]}}]}}]}}]}},{"type":"image","model":{"media":{"__typename":"ComponentsImage","originalSrc":"https://c.files.bbci.co.uk/3205/production/_117850821_a9618dce-53e6-4acd-b3bc-ecb73ceb8183.jpg","iChefRecipe":"https://ichef.bbci.co.uk/news/$recipe/cpsprodpb/3205/production/_117850821_a9618dce-53e6-4acd-b3bc-ecb73ceb8183.jpg","height":33,"width":1920,"alt":"Bottom","loading":"lazy"},"blocks":[{"type":"altText","model":{"blocks":[{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Bottom","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"rawImage","model":{"height":33,"width":1920,"locator":"","originCode":"","copyrightHolder":"BBC","originalSrc":"https://c.files.bbci.co.uk/3205/production/_117850821_a9618dce-53e6-4acd-b3bc-ecb73ceb8183.jpg","iChefRecipe":"https://ichef.bbci.co.uk/news/$recipe/cpsprodpb/3205/production/_117850821_a9618dce-53e6-4acd-b3bc-ecb73ceb8183.jpg"}}]}},{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"paragraph","model":{"text":"Dywed yr arbenigwr gwleidyddol Yr Athro Roger Awan-Scully, o Brifysgol Caerdydd, ei fod yn ofni y bydd y niferoedd a fydd yn pleidleisio ddydd Iau yn "eithriadol o isel" wrth i lawer o sylw gael ei roi ar y pandemig.","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Dywed yr arbenigwr gwleidyddol Yr Athro Roger Awan-Scully, o Brifysgol Caerdydd, ei fod yn ofni y bydd y niferoedd a fydd yn pleidleisio ddydd Iau yn "eithriadol o isel" wrth i lawer o sylw gael ei roi ar y pandemig.","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"paragraph","model":{"text":"Ychwanegodd y gallai fod yn debyg i bleidlais 2003 yn ystod rhyfel Irac - dim ond 38.3% a bleidleisiodd sef y nifer isaf ar gyfer etholiad datganoledig.","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Ychwanegodd y gallai fod yn debyg i bleidlais 2003 yn ystod rhyfel Irac - dim ond 38.3% a bleidleisiodd sef y nifer isaf ar gyfer etholiad datganoledig.","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"paragraph","model":{"text":""Gyda nifer o bethau'n digwydd gallai'r niferoedd fod yn isel iawn - ond wedi dweud hynna mae'r niferoedd sydd wedi bod yn pleidleisio ar draws y byd wedi bod yn gymharol uchel," meddai.","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":""Gyda nifer o bethau'n digwydd gallai'r niferoedd fod yn isel iawn - ond wedi dweud hynna mae'r niferoedd sydd wedi bod yn pleidleisio ar draws y byd wedi bod yn gymharol uchel," meddai.","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"paragraph","model":{"text":""Yn sicr mae'r cyfnod wedi dangos bod datganoli yn bod ac yn rhywbeth sy'n effeithio ar bawb yn uniongyrchol."","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":""Yn sicr mae'r cyfnod wedi dangos bod datganoli yn bod ac yn rhywbeth sy'n effeithio ar bawb yn uniongyrchol."","attributes":[]}}]}}]}}]}},"contributor":null,"blocks":[{"type":"image","model":{"emphasiseImage":true,"caption":"Yn 1969 fe ostyngodd oedran pleidleisio ar draws y DU o 21 i 18 oed","copyright":"Getty Images","media":{"__typename":"ComponentsImage","originalSrc":"https://c.files.bbci.co.uk/2382/production/_109909090_a741ec45-70da-46df-aaf8-9302acfe9e64.jpg","iChefRecipe":"https://ichef.bbci.co.uk/news/$recipe/cpsprodpb/2382/production/_109909090_a741ec45-70da-46df-aaf8-9302acfe9e64.jpg","height":549,"width":976,"alt":"pleidlais","loading":"lazy"},"blocks":[{"type":"altText","model":{"blocks":[{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"pleidlais","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"rawImage","model":{"height":549,"width":976,"locator":"","originCode":"","copyrightHolder":"Getty Images","originalSrc":"https://c.files.bbci.co.uk/2382/production/_109909090_a741ec45-70da-46df-aaf8-9302acfe9e64.jpg","iChefRecipe":"https://ichef.bbci.co.uk/news/$recipe/cpsprodpb/2382/production/_109909090_a741ec45-70da-46df-aaf8-9302acfe9e64.jpg"}},{"type":"caption","model":{"blocks":[{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Yn 1969 fe ostyngodd oedran pleidleisio ar draws y DU o 21 i 18 oed","attributes":[]}}]}}]}}]}},{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"paragraph","model":{"text":"Mae'n ymddangos na fydd degau o filoedd o bobl ifanc yn pleidleisio yn etholiad Senedd Cymru ddydd Iau er bod hawl gan 70,000 o bobl ifanc 16 ac 17 oed bleidleisio eleni am y tro cyntaf.","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Mae'n ymddangos na fydd degau o filoedd o bobl ifanc yn pleidleisio yn etholiad Senedd Cymru ddydd Iau er bod hawl gan 70,000 o bobl ifanc 16 ac 17 oed bleidleisio eleni am y tro cyntaf.","attributes":["bold","bold"]}}]}}]}},{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"paragraph","model":{"text":"Yn Nhachwedd 2019 fe wnaeth 41 o aelodau'r Senedd bleidleisio o blaid deddf rhoi pleidlais i bobl 16 oed erbyn yr etholiadau datganoledig nesaf.","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Yn Nhachwedd 2019 fe wnaeth 41 o aelodau'r Senedd ","attributes":[]}},{"type":"urlLink","model":{"text":"bleidleisio o blaid deddf rhoi pleidlais i bobl 16 oed","locator":"https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/50572159","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"bleidleisio o blaid deddf rhoi pleidlais i bobl 16 oed","attributes":[]}}]}},{"type":"fragment","model":{"text":" erbyn yr etholiadau datganoledig nesaf.","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"paragraph","model":{"text":"Ond mae ffigyrau gan y BBC yn awgrymu y bydd 53% o bobl ifanc ddim yn pleidleisio wedi iddynt beidio cofrestru.","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Ond mae ffigyrau gan y BBC yn awgrymu y bydd 53% o bobl ifanc ddim yn pleidleisio wedi iddynt beidio cofrestru.","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"paragraph","model":{"text":"Mae'r ffigyrau yn dangos ymhellach bod 2,314,998 o bobl yng Nghymru - oddeutu 73.4% o'r boblogaeth - wedi cofrestru i bleidleisio ddydd Iau.","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Mae'r ffigyrau yn dangos ymhellach bod 2,314,998 o bobl yng Nghymru - oddeutu 73.4% o'r boblogaeth - wedi cofrestru i bleidleisio ddydd Iau.","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"paragraph","model":{"text":"Ond o'r oddetu 60,000 o bobl ifanc 16 ac 17 oed mewn 20 awdurdod lleol yng Nghymru mae llai na 29,000 wedi cofrestru i bleidleisio.","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Ond o'r oddetu 60,000 o bobl ifanc 16 ac 17 oed mewn 20 awdurdod lleol yng Nghymru mae llai na 29,000 wedi cofrestru i bleidleisio.","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"paragraph","model":{"text":"Mae hyn yn golygu y bydd 53% o bobl ifanc - neu 31,778 - ddim yn lleisio eu barn.","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Mae hyn yn golygu y bydd 53% o bobl ifanc - neu 31,778 - ddim yn lleisio eu barn.","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"crosshead","text":"Y sefyllfa ar draws Cymru"},{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"paragraph","model":{"text":"Ar draws Cymru mae'r nifer o bobl ifanc sydd wedi cofrestru i bleidleisio yn amrywio.","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Ar draws Cymru mae'r nifer o bobl ifanc sydd wedi cofrestru i bleidleisio yn amrywio.","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"paragraph","model":{"text":"Ym Mro Morgannwg mae'r ganran uchaf o bobl ifanc sy'n gymwys i bleidleisio ac amcangyfrifir bod 68.6% wedi cofrestru. Yn Abertawe mae'r gyfran isaf gydag oddeutu 31.73% wedi cofrestru.","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Ym Mro Morgannwg mae'r ganran uchaf o bobl ifanc sy'n gymwys i bleidleisio ac amcangyfrifir bod 68.6% wedi cofrestru. Yn Abertawe mae'r gyfran isaf gydag oddeutu 31.73% wedi cofrestru.","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"paragraph","model":{"text":"Ni wnaeth Rhondda Cynon Taf na Phowys rhoi ffigyrau i'r BBC, ond mae'r niferoedd fel a ganlyn yn siroedd eraill Cymru:","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Ni wnaeth Rhondda Cynon Taf na Phowys rhoi ffigyrau i'r BBC, ond mae'r niferoedd fel a ganlyn yn siroedd eraill Cymru:","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"unorderedList","model":{"blocks":[{"type":"listItem","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Blaenau Gwent - 704 (49.37%)","attributes":[]}}]}},{"type":"listItem","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Caerdydd - 2,546 (34.72%)","attributes":[]}}]}},{"type":"listItem","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Caerfyrddin - 1,438 (34.76%)","attributes":[]}}]}},{"type":"listItem","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Caerffili - 1,961 (47.26%)","attributes":[]}}]}},{"type":"listItem","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Casnewydd - 1,857 (51.55%)","attributes":[]}}]}},{"type":"listItem","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Castell-nedd Port Talbot - 1,259 (40.19%)","attributes":[]}}]}},{"type":"listItem","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Ceredigion - 908 (63.0%)","attributes":[]}}]}},{"type":"listItem","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Conwy - 1,477 (61.13%)","attributes":[]}}]}},{"type":"listItem","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Dinbych - 1,299 (61.01%)","attributes":[]}}]}},{"type":"listItem","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Fflint - 2,192 (60.72%)","attributes":[]}}]}},{"type":"listItem","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Gwynedd - 994 (39.81%)","attributes":[]}}]}},{"type":"listItem","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Merthyr Tudful - 491 (38.94%)","attributes":[]}}]}},{"type":"listItem","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Mynwy - 938 (44.31%)","attributes":[]}}]}},{"type":"listItem","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Penfro - 1,328, (48.17%)","attributes":[]}}]}},{"type":"listItem","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Pen-y-bont - 1,602 (50.30%)","attributes":[]}}]}},{"type":"listItem","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Torfaen - 887 (42.66%)","attributes":[]}}]}},{"type":"listItem","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Wrecsam, 1,752 (58.03%)","attributes":[]}}]}},{"type":"listItem","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Ynys Môn - 791 (56.34%)","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"paragraph","model":{"text":"Yn draddodiadol mae'r niferoedd sy'n pleidleisio yn etholiadau'r Senedd yn is - 45.3% a bleidleisiodd yn yr etholiad diwethaf yn 2016 - a dyw hi ddim yn glir ar hyn o bryd sut fydd y pandemig yn effeithio ar nifer y pleidleiswyr eleni.","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Yn draddodiadol mae'r niferoedd sy'n pleidleisio yn etholiadau'r Senedd yn is - 45.3% a bleidleisiodd yn yr etholiad diwethaf yn 2016 - a dyw hi ddim yn glir ar hyn o bryd sut fydd y pandemig yn effeithio ar nifer y pleidleiswyr eleni.","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"paragraph","model":{"text":"Fe wnaeth 71.1% o'r rhai sy'n gymwys i bleidleisio yng Nghymru fwrw pleidlais yn y refferendwm ar adael y DU ac yn yr etholiad cyffredinol diwethaf yn 2019 fe wnaeth 66.6% bleidleisio.","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Fe wnaeth 71.1% o'r rhai sy'n gymwys i bleidleisio yng Nghymru fwrw pleidlais yn y refferendwm ar adael y DU ac yn yr etholiad cyffredinol diwethaf yn 2019 fe wnaeth 66.6% bleidleisio.","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"paragraph","model":{"text":"Mae ffigyrau swyddogol yn dangos bod 2,358,070 wedi cofrestru yng Nghymru erbyn 2 Mawrth - allan o oddeutu 3.15 miliwn.","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Mae ffigyrau swyddogol yn dangos bod 2,358,070 wedi cofrestru yng Nghymru erbyn 2 Mawrth - allan o oddeutu 3.15 miliwn.","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"include","model":{"href":"/include/newsspec/29736-election-search-lookup/cymrufyw/app?responsive=true&newsapps=true&app-image=https://c.files.bbci.co.uk/1313D/production/_118014187_launcher_uk_election2021_lookup_welsh2x640-nc.png&app-clickable=true&-clickable=true&-image-height=360&-image-width=640&-image=https://c.files.bbci.co.uk/1313D/production/_118014187_launcher_uk_election2021_lookup_welsh2x640-nc.png&app-image-alt-text=Click%20or%20tap%20here%20to%20see%20interactive%20content","html":"u003cscript>n window.vjConfigObject = window.vjConfigObject || {};n window.vjConfigObject['newsspec-29736-election-search-lookup-app'] = {"js":true,"output":{"wrapper":"embed"},"name":"newsspec-29736-election-search-lookup","version":"1.0.202104291406","urlToOutputDir":"https://news.files.bbci.co.uk/include/newsspec/29736-election-search-lookup","assetsPath":"https://news.files.bbci.co.uk/include/newsspec/29736-election-search-lookup/assets/app-project-assets","includeName":"app","language":"cymrufyw","languageCode":"cy","loremText":["Darparu Awdurdodau Cynhyrchwyr Cyrraedd yn Gyflym Pa bynnag Feddal Dylanwadol Meddalwedd India Yn Ychwanegu Cyfleoedd Byd-eang Mewn Amgylchedd Ffafriol Trwy Roi Ystyriaethau Blwyddyn Gyhoeddus Forex Cychwyn I Greu Swyddfa, Ei Neges Pwnc Statws","Mae gwybodaeth sy'n gyfeillgar i fywyd, eu safbwynt, trafodaeth, strwythur, marchnad, ac ati, y prif nodau targedadwyedd yr un peth. Mae'r ymrwymiad canllaw prynu yn cael ei lywio. Ar hyn o bryd nid yw'r pwnc rhyddid Saesneg yn cael ei adrodd gan yr adran mewn gwirionedd. Gweithgor Ymgynghori Witchery Angenrheidiol Caledwedd y Byd Jaane Dishame Ond ","A 450 o Brynu Canllawiau Corfforol Pynciau Pwnc Economeg Strwythurau Offer Iaith Yn Perchen Ein Help Rhyngwladoli Indiaidd Capasiti Gwirioneddol. Mae'n ymddangos bod awdurdodiad yn bryniant, heb ddadansoddiad. Ymddengys mai adnabod cyfredol ushki yw'r dehongliad cyfieithydd canllaw Amitkumar Sunat sy'n gallu dewis cyfarwyddiadau nodwedd ddynol ","Mae Nullification bron wedi'i wneud, ond gellir darparu'r wybodaeth defnyddiwr. Ond ni ellir chwalu'r sgwrs gyflawn sefydledig, ond gellir gwella'r cyfarwyddiadau. Y cyntaf yw cynnal y byd fel cymdeithas. Iaith yw iaith y gymdeithas."],"metaCSP":{"default-src":["'none'"],"script-src":["'unsafe-inline'","'self'","*.local.bbc.co.uk:*","news.files.bbci.co.uk","news.test.files.bbci.co.uk","assets.wearehearken.com","cdn.syndication.twimg.com","connect.facebook.net","emp.bbci.co.uk","ems.wearehearken.com","modules.wearehearken.com","mybbcanalytics.files.bbci.co.uk","nav.files.bbci.co.uk","news.files.bbci.co.uk","news.test.files.bbci.co.uk","platform.twitter.com","public.flourish.studio","static.bbc.co.uk","static.bbci.co.uk","static.chartbeat.com","static2.chartbeat.com","www.bbc.co.uk","www.instagram.com","www.ons.gov.uk","gnwebassets.api.bbc.com","www.googleanalytics.com","static.files.bbci.co.uk","static.test.files.bbci.co.uk"],"img-src":["'self'","c.files.bbci.co.uk","data:","https://a1.api.bbc.co.uk","i.ytimg.com","ichef.bbci.co.uk","logws1363.atihost.net","news.bbcimg.co.uk","news.files.bbci.co.uk","news.test.files.bbci.co.uk","newsimg.bbc.co.uk","pbs.twimg.com","ping.chartbeat.net","platform.twitter.com","r.bbci.co.uk","syndication.twitter.com","ton.twimg.com","www.googleanalytics.com","static.files.bbci.co.uk"],"font-src":["gel.files.bbci.co.uk","static.bbci.co.uk","news.files.bbci.co.uk","news.test.files.bbci.co.uk","wsdownloads.files.bbci.co.uk"],"style-src":["'self'","'unsafe-inline'","*.local.bbc.co.uk:*","cdn.riddle.com","flo.uri.sh","news.files.bbci.co.uk","news.test.files.bbci.co.uk","platform.twitter.com","static.bbc.co.uk","static.bbci.co.uk","ton.twimg.com","www.riddle.com"],"frame-src":["'self'","bbc001.carto.com","bbc003.carto.com","bbc-maps.carto.com","cdn.riddle.com","chartbeat.com","emp.bbc.co.uk","emp.bbc.com","flo.uri.sh","news.files.bbci.co.uk","news.test.files.bbci.co.uk","personaltaxcalculator2.deloittecloud.co.uk","platform.twitter.com","public.flourish.studio","static2.chartbeat.com","syndication.twitter.com","web.facebook.com","www.bbc.co.uk","www.facebook.com","www.instagram.com","www.ons.gov.uk","www.riddle.com","www.youtube.com"],"object-src":["'none'"],"worker-src":["'self'","blob:"],"manifest-src":["static.files.bbci.co.uk"],"connect-src":["'self'","wss://*.local.bbc.co.uk:*","https://*.local.bbc.co.uk:*","https://mybbc-analytics.files.bbci.co.uk","cookieoven.api.bbc.co.uk","cookieoven.api.bbc.com","ems.wearehearken.com","https://a1.api.bbc.co.uk","locator-service.api.bbci.co.uk","logws1363.atihost.net","modules.wearehearken.com","mybbcanalytics.files.bbci.co.uk","news.files.bbci.co.uk","news.test.files.bbci.co.uk","platform.twitter.com","search.api.bbci.co.uk","search.api.bbci.com","static.test.files.bbci.co.uk","www.bbc.co.uk","www.bbc.com","www.googleanalytics.com","idcta.api.bbc.co.uk"],"child-src":["blob:"],"base-uri":["'none'"],"form-action":["'self'","platform.twitter.com","syndication.twitter.com"],"upgrade-insecure-requests":true},"textDirection":"ltr","serviceName":"cymrufyw","serviceNameNative":"Cymru Fyw","AtiSiteStringTest":"NEWS_LANGUAGES_PS_TEST","AtiSiteStringLive":"NEWS_LANGUAGES_PS","AtiProducerString":"WALES","vocab":{"news_vj_search_lookup_button_label":"Cyflwyno","news_vj_search_lookup_min_chars":"Teipiwch {{num}} neu fwy o nodau er mwyn cael canlyniadau.","news_vj_search_lookup_no_results":"Nodwch god post dilys yng Nghymru neu chwiliwch fesul etholaeth Senedd Cymru","news_vj_search_lookup_one_result_available":"1 canlyniad ar gael: {{suggestion}}.","news_vj_search_lookup_multiple_results_available":"Mae {{numberOfResults}} canlyniad ar gael.","news_vj_search_lookup_selected_result":"Mae {{suggestion}} wedi'i ddewis.","show_results":"FALSE","title":"Ar gyfer pwy y gallaf bleidleisio yn fy ardal?","search_cta":"Nodwch eich cod post neu enw eich etholaeth Senedd Cymru i gael gwybod.","title_results":"","search_cta_results":"","search_submit_check":"Nodwch god post dilys yng Nghymru, neu chwiliwch fesul etholaeth Senedd Cymru","search_fail":"Mae'n ddrwg gennym, ni allwn ddod o hyd i'r ardal honno. Rhowch gynnig arall arni drwy chwilio am god post neu etholaeth Senedd Cymru","noJS":"Mae angen porwr modern gyda JavaScript a chysylltiad rhyngrwyd sefydlog i weld yr elfennau rhyngweithiol hyn. [Mwy o wybodaeth am yr etholiadau hyn](https://www.electoralcommission.org.uk/cy/pwy-ydym-ni-a-beth-rydym-yn-ei-wneud/elections-and-referendums/etholiadau-ar-ddod)","search_placeholder":"E.e. 'CF10 1FS' neu 'Canol Caerdydd'","num_of_votes_text":"Bydd y pleidleisio yn {{name}} yn digwydd ar Ddydd Iau Mai 6 ar gyfer y canlynol:","no_votes_text":"Fydd na ddim etholiadau yn {{name}} ym mis Mai.","num_of_votes_text_results":"","no_votes_text_results":"","welsh_extra_message":"Sylwer: Mae gan wahanol ardaloedd o Ferthyr Tudful a Rhymni Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu gwahanol. Rhowch god post llawn ar gyfer y canlyniad gorau :","more_info_text":"[Canllaw syml i etholiadau 2021](https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/56507000)[Cofrestrwch i bleidleisio ar-lein](https://www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio)","disclaimer_text":"Sylwer: Efallai y bydd etholiadau cynghorau plwyf neu is-etholiadau mewn cynghorau hefyd lle rydych chi, nad ydyn nhw wedi'u cynnwys fan hyn. Edrychwch ar wefan eich cyngor lleol am fanylion llawn.","last_updated":"Diweddarwyd ddiwethaf: {{timestamp}}","contextual_title":"Beth maen nhw'n ei wneud?","district_council":"","county_council":"","unitary_authority":"","metropolitan_borough":"","city_mayor":"","combined_authority_mayor":"","london_mayor":"","pcc":"Mae'r Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yn gosod amcanion ar gyfer plismona a throsedd yn eu hardaloedd, yn monitro'r gyllideb yn lleol ar gyfer yr heddlu a faint o arian y dreth gyngor sy'n mynd tuag at blismona. u003cbr/>u003cbr/> Maen nhw'n penodi (ac yn diswyddo lle bo angen), Prif Gwnstabl i arwain y llu","pfcc":"","welsh_constituency":"Y Senedd sy'n gyfrifol am wasanaethau fel iechyd, addysg a thrafnidiaeth yng Nghymru. u003cbr/>u003cbr/> Llywodraeth y DU sydd dal yn gyfrifol am bynciau fel materion tramor, amddiffyn, plismona a chyfiawnder. u003cbr/>u003cbr?> Caiff un Aelod o'r Senedd (AS) ei ethol ar gyfer pob un o 40 etholaeth y Senedd mewn system y cyntaf i'r felin","scottish_constituency":"","welsh_region":"Daw'r 20 Aelod o'r Senedd sy'n weddill o'r pum ardal ranbarthol yng Nghymru sy'n ethol pedwar Aelod o'r Senedd o dan y drefn bleidleisio gyfrannol","scottish_region":"","london_constituency":"","london_assembly":"","westminster_constituency":"","find_out_more":"Gweld pwy sy'n sefyll","candidates_intro":"Dyma'r ymgeiswyr yn eich ardal chi","parties_intro":"Dyma'r pleidiau yn eich ardal chi","party":"Plaid","candidate":"Ymgeisydd","results_one-winner":"candidates_intro","results_pending":"parties_intro","results_link-text":"","seats":"","change":"","flash_take":"","flash_lose":"","flash_remain":"","flash_control":"","flash_under":"","flash_from":"","flash-subtitle":"","AWA":"Plaid Diddymu'r Cynulliad","AWLI":"Cymdeithas Ymgeiswyr Annibynnol Lleol Cymru","CON":"Ceidwadwyr","CPB":"Plaid Gomiwnyddol Prydain","CS":"Cymru Sovereign","ED":"Democratiaid Lloegr","GRN":"Y Blaid Werdd","ISW":"Achubwch Lwynhelyg Achubwch Fywydau","LAB":"Llafur","LD":"Democratiaid Rhyddfrydol","MRLP":"Monster Raving Loony Party","NF":"National Front","PC":"Plaid Cymru","PF":"People First","PROP":"Propel","REF":"Diwygio UK","SPGB":"Plaid Sosialaidd Prydain Fawr","TUSC":"Undebwyr Llafur a Sosialwyr yn Erbyn Toriadau","UKIP":"UKIP","VIP":"Vapers In Power","WCP":"Plaid Gristnogol Cymru","WEP":"Plaid Cydraddoldeb i Fenywod","IND":"Annibynnol","NOC":""},"outputs":[{"wrapper":"embed"},{"wrapper":"core"},{"wrapper":"envelope"},{"wrapper":"amp"},{"wrapper":"news-app"},{"wrapper":"syndication","photoCaption":"","photoURL":"","hyperlinkCallToAction":"Click here to see the BBC interactive"},{"wrapper":"facebook","height":960,"withMargins":"yes"},{"wrapper":"applenews","photoCaption":"","photoURL":"","hyperlinkCallToAction":"Click or tap here to see interactive content"}],"autoFixLintingErrors":false,"polyfill":true,"dynamicImports":false,"reactProject":false,"failFast":false,"includePath":{"responsive":true,"newsapps":true,"app-image":"https://news.files.bbci.co.uk/include/vjassets/img/app-launcher.png","app-clickable":true,"amp-clickable":true,"amp-image-height":360,"amp-image-width":640,"amp-image":"https://news.files.bbci.co.uk/include/vjassets/img/app-launcher.png","app-image-alt-text":"Click or tap here to see interactive content"},"languages":["cymrufyw","english"],"destinationSection":{"english":"uk"},"uncompressedAppBudget":"(1024 * 1000) * 0.5","meta":{"title":{"english":""},"images":[{"thumbnail":""}],"hasBeenDeployed":false,"publication_date":null,"publication_date_iso":null,"last_modified":null,"last_modified_iso":null,"data_last_modified":"Thu Apr 29 2021 14:06:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)","data_last_modified_iso":"2021-04-29T14:06:35.839Z","keywords":["vj","visual-journalism","visualjournalism","visual journalism"],"locations":{"regions":[]}},"dataSheet":{"spreadsheetId":"1BYYPf2mwRnRCMG_T-IKAfJXToBByNSLsGB7CXW6cqgY","worksheetIds":["key","key_cymrufyw","master_key","master_key_cymrufyw","hartlepool_candidates"]},"defaultPort":1031,"usedPort":1031,"generateForMozart":true,"shadowDom":true,"projectNamespace":"newsspec-29736-election-search-lookup","outputDir":"include/newsspec/29736-election-search-lookup","optimiseImagesOnEveryBuild":true,"includes":{"app":{"uuid":"6da9a375-6dc3-4cb2-ba9b-d75643e735da"}},"projectName":"Local Elections Lookup 2021","pathToWrapperAssets":"https://news.files.bbci.co.uk/include/newsspec/29736-election-search-lookup/assets/embed","pathToInclude":"https://news.files.bbci.co.uk/include/newsspec/29736-election-search-lookup/cymrufyw/app/embed","pathToWrapperAssetsToInclude":"https://news.files.bbci.co.uk/include/newsspec/29736-election-search-lookup/cymrufyw/app/embed"};nu003c/script>nu003clink rel="stylesheet" href="https://news.files.bbci.co.uk/include/newsspec/29736-election-search-lookup/assets/embed/css/inline.css??v=1.0.202104291406.202104291406">nu003cdiv id="responsive-embed-newsspec-29736-election-search-lookup-app" class="bbc-news-vj-embed-wrapper">n u003cdiv id="responsive-embed-newsspec-29736-election-search-lookup-app-core-content">n u003cdiv class="election-lookup-container" id="election-lookup">n u003cdiv class="no-js">n u003cdiv class="election-lookup__banner" role="presentation">n u003cimg src="https://newpaper24.com/wp-content/uploads/2021/03/2021-elections-What-elections-can-I-vote-in-this-year.svg.svg+xml" alt="">n u003c/div>n u003cp>n Mae angen porwr modern gyda JavaScript a chysylltiad rhyngrwyd sefydlog i weld yr elfennau rhyngweithiol hyn. u003ca class="[object Object]" href="https://www.electoralcommission.org.uk/cy/pwy-ydym-ni-a-beth-rydym-yn-ei-wneud/elections-and-referendums/etholiadau-ar-ddod" target="_top">Mwy o wybodaeth am yr etholiadau hynu003c/a>n u003c/p>n u003c/div>n n u003cdiv class="election-lookup" style="display: none;">n u003cdiv class="election-lookup__banner" role="presentation">n u003cimg src="https://newpaper24.com/wp-content/uploads/2021/03/2021-elections-What-elections-can-I-vote-in-this-year.svg.svg+xml" alt="">n u003c/div>n u003cdiv class="lookup">n u003cdiv class="lookup-header">n u003cdiv class="lookup-header__headings">n u003ch2 class="search-title">Ar gyfer pwy y gallaf bleidleisio yn fy ardal?u003c/h2>n u003cp class="search-cta-text">Nodwch eich cod post neu enw eich etholaeth Senedd Cymru i gael gwybod. E.e. 'CF10 1FS' neu 'Canol Caerdydd'u003c/p>n u003c/div>n u003cdiv id="lookup-container" class="lookup-container">u003c/div>n u003c/div>n u003c/div>n u003cdiv class="election-lookup__results">n u003cdiv id="lookup-results" class="lookup-results__container">n u003cp class="lookup-results__constituency-elections-intro">u003c/p>n u003cul class="lookup-results__list-of-elections">u003c/ul>n u003cp class="lookup-results__welsh-extra-note">u003c/p>n u003ca class="lookup-results__more-info-text" href="https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/56507000" target="_top">Canllaw syml i etholiadau 2021u003c/a>u003ca class="lookup-results__more-info-text" href="https://www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio" target="_top">Cofrestrwch i bleidleisio ar-leinu003c/a>n u003c/div>n u003c/div>n u003c/div>n u003cdiv class="lookup-disclaimer">n u003cspan class="lookup-disclaimer__note">Sylwer: Efallai y bydd etholiadau cynghorau plwyf neu is-etholiadau mewn cynghorau hefyd lle rydych chi, nad ydyn nhw wedi'u cynnwys fan hyn. Edrychwch ar wefan eich cyngor lleol am fanylion llawn.u003c/span>n u003cspan class="lookup-disclaimer__timestamp">Diweddarwyd ddiwethaf: April 29, 2021, 14:06 GMTu003c/span>n u003c/div>n u003c/div>n u003c/div>nu003c/div>nu003cstyle id="responsive-embed-newsspec-29736-election-search-lookup-app-inline-css">n @-moz-keyframes gel-spin{0%{-moz-transform:rotate(0deg)}100%{-moz-transform:rotate(360deg)}}@-webkit-keyframes gel-spin{0%{-webkit-transform:rotate(0deg)}100%{-webkit-transform:rotate(360deg)}}@-ms-keyframes gel-spin{0%{-ms-transform:rotate(0deg)}100%{-ms-transform:rotate(360deg)}}@keyframes gel-spin{0%{transform:rotate(0deg)}100%{transform:rotate(360deg)}}.bbc-news-visual-journalism-loading-spinner{display:block;margin:8px auto;width:32px;height:32px;max-width:32px;fill:#323232;-webkit-animation-name:gel-spin;-webkit-animation-duration:1s;-webkit-animation-iteration-count:infinite;-webkit-animation-timing-function:linear;-moz-animation-name:gel-spin;-moz-animation-duration:1s;-moz-animation-iteration-count:infinite;-moz-animation-timing-function:linear;animation-name:gel-spin;animation-duration:1s;animation-iteration-count:infinite;animation-timing-function:linear}div.no-js{position:relative;background-color:#fafafa;margin:1rem 0 0.5rem}div.no-js p{padding:0 1rem 1rem;font-weight:bold;font-size:1.125rem;line-height:1.625rem;margin-top:0}div.no-js a{color:#222;font-weight:400;display:block}div.no-js a:hover{border-bottom:2px}.election-lookup__banner{display:block;position:relative;width:100%;top:-1rem}.election-lookup__banner img{height:0.25rem;width:100%;object-fit:fill}n@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSans";src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_Rg.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_Rg.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSans";font-style:italic;src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_It.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_It.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSans";font-weight:bold;src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_Bd.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_Bd.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSans";font-style:italic;font-weight:bold;src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_BdIt.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_BdIt.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSans";font-weight:300;src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_Lt.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_Lt.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSans";font-style:italic;font-weight:300;src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_LtIt.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_LtIt.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSans";font-weight:500;src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_Md.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_Md.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSans";font-style:italic;font-weight:500;src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_MdIt.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_MdIt.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSans";font-weight:800;src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_ExBd.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_ExBd.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSans";font-style:italic;font-weight:800;src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_ExBdIt.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSans_W_ExBdIt.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSerif";src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_Rg.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_Rg.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSerif";font-style:italic;src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_It.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_It.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSerif";font-weight:bold;src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_Bd.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_Bd.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSerif";font-style:italic;font-weight:bold;src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_BdIt.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_BdIt.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSerif";font-weight:300;src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_Lt.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_Lt.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSerif";font-style:italic;font-weight:300;src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_LtIt.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_LtIt.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSerif";font-weight:500;src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_Md.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_Md.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSerif";font-style:italic;font-weight:500;src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_MdIt.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_MdIt.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSerif";font-weight:800;src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_ExBd.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_ExBd.woff") format("woff")}@font-face{font-display:swap;font-family:"ReithSerif";font-style:italic;font-weight:800;src:url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_ExBdIt.woff2") format("woff2"),url("https://gel.files.bbci.co.uk/r2.512/BBCReithSerif_W_ExBdIt.woff") format("woff")}nnu003c/style>nnu003cscript>n (function(){nnfunction cutsTheMustard() {n return (n document.implementation.hasFeature('http://www.w3.org/TR/SVG11/feature#BasicStructure', '1.1') &&n 'querySelector' in document &&n 'localStorage' in window &&n 'addEventListener' in window &&n 'MutationObserver' in window // not supported in IE9 & IE10n );n}nn if (cutsTheMustard()) {n function initEmbed() {n require(['https://news.files.bbci.co.uk/include/newsspec/29736-election-search-lookup/assets/embed/js/embed-init.js??v=1.0.202104291406.202104291406'], function (initFullFatApplication) {n initFullFatApplication(vjConfigObject['newsspec-29736-election-search-lookup-app']);n });n }nn if (typeof require === 'undefined') {n var headTag = document.getElementsByTagName('head')[0],n requireTag = document.createElement('script');n requireTag.type="text/javascript";n requireTag.src="https://news.files.bbci.co.uk/include/vjassets/js/vendor/require-2.1.20b.min.js";n requireTag.onload = initEmbed;n headTag.appendChild(requireTag);n } else {n initEmbed();n }nn }n else if (window.require) {n require(['istats-1'], function (istats) {n istats.log('browser does not cut the mustard', 'newsspec-nonuser');n });n } })();nu003c/script>n","type":"vj"}},{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"paragraph","model":{"text":"Fe wnaeth ymchwil a gyhoeddwyd cyn y cyfnod clo cyntaf ym Mawrth 2020 awgrymu fod gwybodaeth pobl ifanc Cymru am wleidyddiaeth Cymru yn gyfyng iawn. ","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Fe wnaeth ","attributes":[]}},{"type":"urlLink","model":{"text":"ymchwil a gyhoeddwyd cyn y cyfnod clo cyntaf ym Mawrth 2020","locator":"https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/56147854","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"ymchwil a gyhoeddwyd cyn y cyfnod clo cyntaf ym Mawrth 2020","attributes":[]}}]}},{"type":"fragment","model":{"text":" awgrymu fod gwybodaeth pobl ifanc Cymru am wleidyddiaeth Cymru yn gyfyng iawn. ","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"paragraph","model":{"text":"Dangosodd ymchwil gan gwmni Beaufort (a holodd 148 o bobl 14-17 oed a gwladolion tramor) bod nifer ddim yn gwybod pwy oedd prif weinidog Cymru na beth oedd swyddogaeth llywodraeth Cymru ond nodwyd bod 72% o'r rhai rhwng 16 a 17 oed am gael yr hawl i bleidleisio - dim ond 12% oedd yn gwrthwynebu hynny. ","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Dangosodd ymchwil gan gwmni Beaufort (a holodd 148 o bobl 14-17 oed a gwladolion tramor) bod nifer ddim yn gwybod pwy oedd prif weinidog Cymru na beth oedd swyddogaeth llywodraeth Cymru ond nodwyd bod 72% o'r rhai rhwng 16 a 17 oed am gael yr hawl i bleidleisio - dim ond 12% oedd yn gwrthwynebu hynny. ","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"paragraph","model":{"text":"Ers hynny mae'r pandemig wedi codi mwy o ymwybyddiaeth am bwy sy'n rheoli pa rannau o'r DU.","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Ers hynny mae'r pandemig wedi codi mwy o ymwybyddiaeth am bwy sy'n rheoli pa rannau o'r DU.","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"image","model":{"caption":"Mae pobl ifanc 16 ac 17 oed eisoes wedi pleidleisio mewn etholiadau yn Yr Alban","media":{"__typename":"ComponentsImage","originalSrc":"https://c.files.bbci.co.uk/23ED/production/_117679190_8fbd980a-322d-49fb-9412-b77db686c8b3.jpg","iChefRecipe":"https://ichef.bbci.co.uk/news/$recipe/cpsprodpb/23ED/production/_117679190_8fbd980a-322d-49fb-9412-b77db686c8b3.jpg","height":351,"width":624,"alt":"Young voters at the Radio 1's Big Big debate","loading":"lazy"},"blocks":[{"type":"altText","model":{"blocks":[{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Young voters at the Radio 1's Big Big debate","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"rawImage","model":{"height":351,"width":624,"locator":"","originCode":"","copyrightHolder":"BBC","originalSrc":"https://c.files.bbci.co.uk/23ED/production/_117679190_8fbd980a-322d-49fb-9412-b77db686c8b3.jpg","iChefRecipe":"https://ichef.bbci.co.uk/news/$recipe/cpsprodpb/23ED/production/_117679190_8fbd980a-322d-49fb-9412-b77db686c8b3.jpg"}},{"type":"caption","model":{"blocks":[{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Mae pobl ifanc 16 ac 17 oed eisoes wedi pleidleisio mewn etholiadau yn Yr Alban","attributes":[]}}]}}]}}]}},{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"paragraph","model":{"text":"Ym mis Chwefror fe ddangosodd ymchwil gan Gymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru ac YouGov fod 69% o'r rhai rhwng 16 a 24 a holwyd yn credu bod etholiadau'r Senedd yn bwysig - cyfran uwch nag mewn unrhyw grŵp arall ac eithrio pobl dros 65.","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Ym mis Chwefror fe ddangosodd ymchwil gan Gymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru ac YouGov fod 69% o'r rhai rhwng 16 a 24 a holwyd yn credu bod etholiadau'r Senedd yn bwysig - cyfran uwch nag mewn unrhyw grŵp arall ac eithrio pobl dros 65.","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"paragraph","model":{"text":"Fe wnaeth pobl 16 ac 17 oed bleidleisio yn refferendwm annibyniaeth Yr Alban yn 2014 ac yna yn etholiad Holyrood yn 2016.","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Fe wnaeth pobl 16 ac 17 oed bleidleisio yn refferendwm annibyniaeth Yr Alban yn 2014 ac yna yn etholiad Holyrood yn 2016.","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"paragraph","model":{"text":"Does dim hawl gan bobl ifanc o dan 18 oed ddewis pwy sy'n cael eu cynrychioli fel Aelod Seneddol yn San Steffan na chwaith ethol Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd.","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Does dim hawl gan bobl ifanc o dan 18 oed ddewis pwy sy'n cael eu cynrychioli fel Aelod Seneddol yn San Steffan na chwaith ethol Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd.","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"crosshead","text":"'Siomedig ond ddim yn annisgwyl'"},{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"paragraph","model":{"text":"Dywedodd Jess Blair o Gymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru: "Mae'n siomedig, ond ddim yn syndod efallai, bod cyn lleied o bobl ifanc 16 ac 17 oed wedi cofrestru ar gyfer yr etholiad yr wythnos hon.","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Dywedodd Jess Blair o Gymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru: "Mae'n siomedig, ond ddim yn syndod efallai, bod cyn lleied o bobl ifanc 16 ac 17 oed wedi cofrestru ar gyfer yr etholiad yr wythnos hon.","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"paragraph","model":{"text":""Mae etholiad y Senedd yn gyfle hanesyddol i bobl ifanc gael dweud eu dweud. Mae'n holl bwysig fod pawb yn pleidleisio."","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":""Mae etholiad y Senedd yn gyfle hanesyddol i bobl ifanc gael dweud eu dweud. Mae'n holl bwysig fod pawb yn pleidleisio."","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"image","model":{"media":{"__typename":"ComponentsImage","originalSrc":"https://c.files.bbci.co.uk/1669D/production/_117850819_306ccd57-2c07-45ba-85ff-8ef572923f0b.jpg","iChefRecipe":"https://ichef.bbci.co.uk/news/$recipe/cpsprodpb/1669D/production/_117850819_306ccd57-2c07-45ba-85ff-8ef572923f0b.jpg","height":228,"width":1920,"alt":"Top","loading":"lazy"},"blocks":[{"type":"altText","model":{"blocks":[{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Top","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"rawImage","model":{"height":228,"width":1920,"locator":"","originCode":"","copyrightHolder":"BBC","originalSrc":"https://c.files.bbci.co.uk/1669D/production/_117850819_306ccd57-2c07-45ba-85ff-8ef572923f0b.jpg","iChefRecipe":"https://ichef.bbci.co.uk/news/$recipe/cpsprodpb/1669D/production/_117850819_306ccd57-2c07-45ba-85ff-8ef572923f0b.jpg"}}]}},{"type":"unorderedList","model":{"blocks":[{"type":"listItem","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"POLISÏAU: ","attributes":[]}},{"type":"urlLink","model":{"text":"Cymharwch addewidion y pleidiau","locator":"https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/56541713","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Cymharwch addewidion y pleidiau","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"listItem","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"DWY GROES MEWN DAU FLWCH: ","attributes":[]}},{"type":"urlLink","model":{"text":"Pam bod gennych chi ddwy bleidlais?","locator":"https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/saf/56746332","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Pam bod gennych chi ddwy bleidlais?","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"listItem","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"PWY SY'N SEFYLL YN FY ARDAL I?: ","attributes":[]}},{"type":"urlLink","model":{"text":"Rhowch eich cod post yn y blwch","locator":"https://www.bbc.co.uk/newyddion/56762474","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Rhowch eich cod post yn y blwch","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"listItem","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"WEDI DRYSU?: ","attributes":[]}},{"type":"urlLink","model":{"text":"Dysgwch fwy gyda BBC Bitesize","locator":"https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/zks4g7h","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Dysgwch fwy gyda BBC Bitesize","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"listItem","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"PODLEDIAD: ","attributes":[]}},{"type":"urlLink","model":{"text":"Croes yn y bocs","locator":"https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p09dmpws","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Croes yn y bocs","attributes":[]}}]}}]}}]}},{"type":"image","model":{"media":{"__typename":"ComponentsImage","originalSrc":"https://c.files.bbci.co.uk/3205/production/_117850821_a9618dce-53e6-4acd-b3bc-ecb73ceb8183.jpg","iChefRecipe":"https://ichef.bbci.co.uk/news/$recipe/cpsprodpb/3205/production/_117850821_a9618dce-53e6-4acd-b3bc-ecb73ceb8183.jpg","height":33,"width":1920,"alt":"Bottom","loading":"lazy"},"blocks":[{"type":"altText","model":{"blocks":[{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Bottom","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"rawImage","model":{"height":33,"width":1920,"locator":"","originCode":"","copyrightHolder":"BBC","originalSrc":"https://c.files.bbci.co.uk/3205/production/_117850821_a9618dce-53e6-4acd-b3bc-ecb73ceb8183.jpg","iChefRecipe":"https://ichef.bbci.co.uk/news/$recipe/cpsprodpb/3205/production/_117850821_a9618dce-53e6-4acd-b3bc-ecb73ceb8183.jpg"}}]}},{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"paragraph","model":{"text":"Dywed yr arbenigwr gwleidyddol Yr Athro Roger Awan-Scully, o Brifysgol Caerdydd, ei fod yn ofni y bydd y niferoedd a fydd yn pleidleisio ddydd Iau yn "eithriadol o isel" wrth i lawer o sylw gael ei roi ar y pandemig.","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Dywed yr arbenigwr gwleidyddol Yr Athro Roger Awan-Scully, o Brifysgol Caerdydd, ei fod yn ofni y bydd y niferoedd a fydd yn pleidleisio ddydd Iau yn "eithriadol o isel" wrth i lawer o sylw gael ei roi ar y pandemig.","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"paragraph","model":{"text":"Ychwanegodd y gallai fod yn debyg i bleidlais 2003 yn ystod rhyfel Irac - dim ond 38.3% a bleidleisiodd sef y nifer isaf ar gyfer etholiad datganoledig.","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":"Ychwanegodd y gallai fod yn debyg i bleidlais 2003 yn ystod rhyfel Irac - dim ond 38.3% a bleidleisiodd sef y nifer isaf ar gyfer etholiad datganoledig.","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"paragraph","model":{"text":""Gyda nifer o bethau'n digwydd gallai'r niferoedd fod yn isel iawn - ond wedi dweud hynna mae'r niferoedd sydd wedi bod yn pleidleisio ar draws y byd wedi bod yn gymharol uchel," meddai.","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":""Gyda nifer o bethau'n digwydd gallai'r niferoedd fod yn isel iawn - ond wedi dweud hynna mae'r niferoedd sydd wedi bod yn pleidleisio ar draws y byd wedi bod yn gymharol uchel," meddai.","attributes":[]}}]}}]}},{"type":"text","model":{"blocks":[{"type":"paragraph","model":{"text":""Yn sicr mae'r cyfnod wedi dangos bod datganoli yn bod ac yn rhywbeth sy'n effeithio ar bawb yn uniongyrchol."","blocks":[{"type":"fragment","model":{"text":""Yn sicr mae'r cyfnod wedi dangos bod datganoli yn bod ac yn rhywbeth sy'n effeithio ar bawb yn uniongyrchol."","attributes":[]}}]}}]}}],"seeAlsos":[{"contentType":"STY","headlines":{"shortHeadline":"Cerrig milltir pleidlais i bobl ifanc yng Nghymru","headline":"Cerrig milltir cael pleidlais i bobl ifanc yng Nghymru"},"url":"https://www.bbc.co.uk/newyddion/56515009","timestamp":1616740926000,"type":"STY","timestampRelative":"26 Mawrth"},{"contentType":"STY","headlines":{"shortHeadline":"Pasio deddf i roi'r bleidlais yn 16 oed","headline":"Cynulliad: Pasio deddf i roi'r hawl i bleidleisio yn 16"},"url":"https://www.bbc.co.uk/newyddion/50572159","timestamp":1574877667000,"type":"STY","timestampRelative":"27 Tachwedd 2019"}],"relatedUrls":[],"tags":[{"title":"Etholiad Senedd Cymru 2021","url":"https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/pynciau/cvd627zw9rjt","isEvent":true},{"title":"Haint coronafeirws","url":"https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/pynciau/c6v7r9j733rt","isEvent":true}]},"importance":"PRIMARY","hasFetcher":true},"onward-journeys?country=de&id=topStories&language=cy§ion=%2Fcymrufyw%2Fgwleidyddiaeth§ionHeader=Prif%20Straeon&showFirstSummary=true&showTimestamp=true":{"name":"onward-journeys","props":{"id":"topStories","sectionHeader":"Prif Straeon","showFirstSummary":true,"showTimestamp":true,"country":"de","section":"https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/gwleidyddiaeth","language":"cy"},"data":[{"headlines":{"headline":"Diwrnod olaf o ymgyrchu cyn Etholiad y Senedd"},"url":"https://www.bbc.co.uk/newyddion/56984949","timestamp":1620192572000,"summary":"Arweinwyr yn gwneud eu hapêl olaf i bleidleiswyr ledled Cymru cyn y bleidlais allweddol ddydd Iau.","type":"STY","image":{"alt":"Arweinwyr","height":549,"loading":"lazy","originalSrc":"http://c.files.bbci.co.uk/89C7/production/_118317253_wales_4_leaders-nc.png","iChefRecipe":"https://ichef.bbci.co.uk/news/$recipe/cpsprodpb/89C7/production/_118317253_wales_4_leaders-nc.png","width":976},"timestampRelative":"3 awr yn ôl"},{"headlines":{"headline":"Miloedd o bobl ifanc ddim wedi cofrestru i bleidleisio"},"url":"https://www.bbc.co.uk/newyddion/56980158","timestamp":1620192767000,"summary":"Pobl ifanc 16 ac 17 oed yn cael pleidleisio am y tro cyntaf ond mae'n ymddangos mai dim ond 41% sydd wedi cofrestru.","type":"STY","image":{"alt":"pleidlais","height":549,"loading":"lazy","originalSrc":"http://c.files.bbci.co.uk/2382/production/_109909090_a741ec45-70da-46df-aaf8-9302acfe9e64.jpg","iChefRecipe":"https://ichef.bbci.co.uk/news/$recipe/cpsprodpb/2382/production/_109909090_a741ec45-70da-46df-aaf8-9302acfe9e64.jpg","width":976},"timestampRelative":"3 awr yn ôl"},{"headlines":{"headline":"Datblygiad tai wedi 'difetha bywydau' trigolion"},"url":"https://www.bbc.co.uk/newyddion/56984945","timestamp":1620192948000,"summary":"Mae trigolion Cilgeti yn dweud bod llu o drafferthion wedi bod ers i'r gwaith adeiladu ddechrau.","type":"STY","image":{"alt":"Cilgeti","height":549,"loading":"lazy","originalSrc":"http://c.files.bbci.co.uk/DE86/production/_118366965_83cf5177-7be6-4d05-92d7-6fdbb807cc88.jpg","iChefRecipe":"https://ichef.bbci.co.uk/news/$recipe/cpsprodpb/DE86/production/_118366965_83cf5177-7be6-4d05-92d7-6fdbb807cc88.jpg","width":976},"timestampRelative":"3 awr yn ôl"}],"importance":"SECONDARY","hasFetcher":true},"onward-journeys?country=de&id=features&language=cy§ion=%2Fcymrufyw%2Fgwleidyddiaeth§ionHeader=Cylchgrawn&showImage=true":{"name":"onward-journeys","props":{"id":"features","sectionHeader":"Cylchgrawn","showImage":true,"country":"de","section":"https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/gwleidyddiaeth","language":"cy"},"data":[{"headlines":{"headline":"Bleddyn Môn: Hwylio ym mhen draw'r byd mewn pandemig"},"url":"https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/56914354","timestamp":1619604008000,"image":{"alt":"Bleddyn Môn","height":549,"loading":"lazy","originalSrc":"http://c.files.bbci.co.uk/3005/production/_118239221__20201201_0z6a0710.jpg","iChefRecipe":"https://ichef.bbci.co.uk/news/$recipe/cpsprodpb/3005/production/_118239221__20201201_0z6a0710.jpg","width":976},"timestampRelative":"6 diwrnod yn ôl"},{"headlines":{"headline":"Ateb y Galw: Owain Roberts"},"url":"https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/56930123","timestamp":1619710456000,"image":{"alt":"Owain Roberts","height":549,"loading":"lazy","originalSrc":"http://c.files.bbci.co.uk/17377/production/_118259059_pjimage-12.jpg","iChefRecipe":"https://ichef.bbci.co.uk/news/$recipe/cpsprodpb/17377/production/_118259059_pjimage-12.jpg","width":976},"timestampRelative":"5 diwrnod yn ôl"},{"headlines":{"headline":"Eisiau edrych fel dynes o Oes Fictoria?!"},"url":"https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/56930302","timestamp":1619791640000,"image":{"alt":"merch ffasiynol","height":549,"loading":"lazy","originalSrc":"http://c.files.bbci.co.uk/865C/production/_118269343_merchffasiynolc.1900philalisageorge.jpg","iChefRecipe":"https://ichef.bbci.co.uk/news/$recipe/cpsprodpb/865C/production/_118269343_merchffasiynolc.1900philalisageorge.jpg","width":976},"timestampRelative":"4 diwrnod yn ôl"},{"headlines":{"headline":"Etholiad 2021: Pwy yw arweinwyr prif bleidiau Senedd Cymru?"},"url":"https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/56930307","timestamp":1619776371000,"image":{"alt":"Arweinwyr","height":1080,"loading":"lazy","originalSrc":"http://c.files.bbci.co.uk/A984/production/_118269334_arweinwyr_promo.jpg","iChefRecipe":"https://ichef.bbci.co.uk/news/$recipe/cpsprodpb/A984/production/_118269334_arweinwyr_promo.jpg","width":1920},"timestampRelative":"4 diwrnod yn ôl"},{"headlines":{"headline":"Rhubanau lliwgar a lladron: Traddodiad dawns y Glamai"},"url":"https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/56946630","timestamp":1619788466000,"image":{"alt":"Dawns Glamai","height":1080,"loading":"lazy","originalSrc":"http://c.files.bbci.co.uk/16CEA/production/_118281439_glamai_promo.jpg","iChefRecipe":"https://ichef.bbci.co.uk/news/$recipe/cpsprodpb/16CEA/production/_118281439_glamai_promo.jpg","width":1920},"timestampRelative":"4 diwrnod yn ôl"},{"headlines":{"headline":"Cwis: Swyddi'r sêr"},"url":"https://www.bbc.co.uk/quiz/cymru-fyw/q30113312","timestamp":1619783033000,"image":{"alt":"gweithio","height":1152,"loading":"lazy","originalSrc":"http://c.files.bbci.co.uk/11EB4/production/_118269337_gettyimages-150517199.jpg","iChefRecipe":"https://ichef.bbci.co.uk/news/$recipe/cpsprodpb/11EB4/production/_118269337_gettyimages-150517199.jpg","width":2048},"timestampRelative":"4 diwrnod yn ôl"},{"headlines":{"headline":"Erthygl arbennig: 20 mlwyddiant streic Friction Dynamics"},"url":"https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/extra/QuIqPEgpa3/Friction_Dynamics","timestamp":1619792164000,"image":{"alt":"John Davies","height":549,"loading":"lazy","originalSrc":"http://c.files.bbci.co.uk/88D4/production/_118282053_johndavies_promo.jpg","iChefRecipe":"https://ichef.bbci.co.uk/news/$recipe/cpsprodpb/88D4/production/_118282053_johndavies_promo.jpg","width":976},"timestampRelative":"4 diwrnod yn ôl"},{"headlines":{"headline":"Cofio fy nghyfnither, Helen McCrory"},"url":"https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/56848073","timestamp":1619793827000,"image":{"alt":"Sara a Helen","height":1080,"loading":"lazy","originalSrc":"http://c.files.bbci.co.uk/EC70/production/_118282506_sara_helen.jpg","iChefRecipe":"https://ichef.bbci.co.uk/news/$recipe/cpsprodpb/EC70/production/_118282506_sara_helen.jpg","width":1920},"timestampRelative":"4 diwrnod yn ôl"},{"headlines":{"headline":"'Y dyn o'r Barri a ryddhaodd Nelson Mandela'"},"url":"https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/56902726","timestamp":1619688440000,"image":{"alt":"farah","height":549,"loading":"lazy","originalSrc":"http://c.files.bbci.co.uk/8F1B/production/_118253663_farah.jpg","iChefRecipe":"https://ichef.bbci.co.uk/news/$recipe/cpsprodpb/8F1B/production/_118253663_farah.jpg","width":976},"timestampRelative":"5 diwrnod yn ôl"}],"importance":"SECONDARY","hasFetcher":true},"sign-in-prompt?env=live&pageType=content&signInPrompt=%7B%22show%22%3Afalse%2C%22userOrigin%22%3Anull%2C%22ptrt%22%3Anull%7D":{"name":"sign-in-prompt","props":{"env":"live","signInPrompt":{"show":false,"userOrigin":null,"ptrt":null},"pageType":"content"},"data":{},"importance":"SECONDARY","hasFetcher":false},"service-bar?language=cy&product=cymrufyw":{"name":"service-bar","props":{"product":"cymrufyw","language":"cy"},"data":{"title":"Gwasanaethau BBC Cymru Fyw","serviceLinks":[{"text":"Cysylltwch â ni","url":"http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/34490235","type":"participate:email"},{"text":"Tabledi a ffonau symudol","url":"http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/34475910","type":"devices-and-inputs:smartphone"},{"text":"Hefyd yn Gymraeg","url":"http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/31440562","type":"arrows:chevron-left"}]},"importance":"SECONDARY","hasFetcher":true},"footer-promos?country=de&identifiers=NEWS_PS%2Cnews_ps&language=cy":{"name":"footer-promos","props":{"identifiers":"NEWS_PS,news_ps","language":"cy","country":"de"},"data":{},"importance":"SECONDARY","hasFetcher":true},"global-footer?country=de&language=cy&service=undefined":{"name":"global-footer","props":{"country":"de","language":"cy","service":"undefined"},"data":{"accessibilityLinks":[{"label":"Skip to content","url":"https://www.bbc.co.uk/newyddion/#main-content"},{"label":"Accessibility Help","url":"https://www.bbc.co.uk/accessibility/"}],"signInLabel":"Mewngofnodi","accountLabel":"BBC Account","menuLabel":"Dewislen","moreLabel":"Mwy","closeButtonLabel":"Close menu","legalLinks":[{"url":"https://www.bbc.co.uk/usingthebbc/terms/cy/","label":"Telerau Defnyddio"},{"url":"https://www.bbc.co.uk/aboutthebbc","label":"Ynglŷn â'r BBC"},{"url":"https://www.bbc.co.uk/usingthebbc/privacy/cy/","label":"Preifatrwydd"},{"url":"https://www.bbc.co.uk/usingthebbc/cookies/cy/","label":"Cwcis"},{"url":"https://www.bbc.co.uk/accessibility","label":"Cymorth Hygyrchedd"},{"url":"https://www.bbc.co.uk/iplayer/guidance","label":"Clo i rieni"},{"url":"https://www.bbc.co.uk/contact","label":"Cysylltu â’r BBC"},{"url":"https://www.bbc.co.uk/bbcnewsletter","label":"Get Personalised Newsletters"}],"disclaimer":{"text":"© 2021 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites.","link":{"url":"https://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidance/feeds-and-links","text":"Read about our approach to external linking."}},"homepageLink":{"label":"BBC Homepage","url":"https://www.bbc.com"},"searchLink":{"label":"Chwilio","url":"https://www.bbc.co.uk/chwilio"},"navigationLinks":[{"label":"Hafan","url":"https://www.bbc.com","accent":"#007BC7"},{"label":"Newyddion","url":"https://www.bbc.com/cymrufyw","accent":"#BB1919"},{"label":"Sport","url":"https://www.bbc.com/sport","accent":"#FFD230"},{"label":"Reel","url":"https://www.bbc.com/reel"},{"label":"Worklife","url":"https://www.bbc.com/worklife"},{"label":"Teithio","url":"https://www.bbc.com/travel","accent":"#589E50"},{"label":"Dyfodol","url":"https://www.bbc.com/future","accent":"#002856"},{"label":"Culture","url":"https://www.bbc.com/culture","accent":"#482878"},{"label":"Music","url":"https://www.bbc.com/culture/music"},{"label":"TV","url":"https://www.bbc.co.uk/schedules/p00fzl9m"},{"label":"Tywydd","url":"https://www.bbc.com/weather","accent":"#88CCEE"},{"label":"Sounds","url":"https://www.bbc.com/sounds","accent":"#FF4900"}]},"importance":"SECONDARY","hasFetcher":true}},"paths":[{"path":"/news/:id"},{"path":"/cymrufyw/:id"},{"path":"/naidheachdan/:id"},{"path":"/cymrufyw/etholiad/2021/:polity/:divisionName"},{"path":"/cymrufyw/etholiad/2021/:polity/:divisionName/:divisionId"},{"path":"/news/election/2021/:polity/:divisionName"},{"path":"/news/election/2021/:polity/:divisionName/:divisionId"},{"path":"/full-stack-test"},{"path":"/"},{"path":"/alba"},{"path":"/cymru"},{"path":"/northernireland"},{"path":"/scotland"},{"path":"/wales"},{"path":"/error/500"},{"path":"/web/shell"},{"path":"/:service/search"},{"path":"https://www.bbc.co.uk/chwilio"},{"path":"/search"},{"path":"/cymrufyw/saf/:id"},{"path":"/naidheachdan/fbh/:id"},{"path":"/news/video_and_audio/:index/:id/:slug"},{"path":"/sport/videos/:id"},{"path":"/news/av/:id"},{"path":"/sport/av/:id"},{"path":"/sport/av/:discipline/:id"},{"path":"/programmes/av/:id"},{"path":"/sport/alpha/:sport/:tournament/:type"},{"path":"/news/articles/:optimoId"},{"path":"/:service/topics/:topicId"},{"path":"/sport/:discipline"},{"path":"/sport/:discipline/:competition"},{"path":"/sport/:discipline/teams/:team"},{"path":"/topics"},{"path":"/topics/:topicId"}],"page":{"metadata":{"title":"BBC","description":"BBC Page"},"featureToggles":{"toggleAnalyticsAddon":true,"enableDotcomAds":false,"enableComscoreMmx":true},"entry":{"levers":{"brandPalette":"news","corePalette":"light","fontPalette":"mixedInformative"},"pageContent":{"header":[{"layout":{"name":"FULL","props":{}},"containers":[{"name":"consent-banner","importance":"TERTIARY","hasFetcher":true,"props":[]}]},{"layout":{"name":"FULL","props":{}},"containers":[{"name":"global-navigation","importance":"SECONDARY","hasFetcher":true,"props":[],"levers":{"brandPalette":"masterbrand","corePalette":"light","fontPalette":"sansSimple"},"fetchParams":[{"__typename":"RequestContext","name":"country","lookup":"country"},{"__typename":"RequestContext","name":"language","lookup":"language"},{"__typename":"RouteParam","name":"service","lookup":"service"}]}]},{"layout":{"name":"FULL","props":{}},"containers":[{"name":"product-navigation","importance":"SECONDARY","hasFetcher":true,"props":[{"__typename":"RequestContext","name":"country","lookup":"country"},{"__typename":"LiteralProp","name":"product","value":"cymrufyw"},{"__typename":"StoreReader","name":"assetUri","lookup":"assetUri","store":"product-navigation"},{"__typename":"StoreReader","name":"sectionName","lookup":"sectionName","store":"product-navigation"},{"__typename":"LiteralProp","name":"showProductNavigation","value":true}]}]}],"main":[{"layout":{"name":"FULL","props":{}},"containers":[{"name":"dotcom-ad","importance":"TERTIARY","hasFetcher":false,"props":[{"__typename":"LiteralProp","name":"slot","value":"interstitial"},{"__typename":"FeatureToggle","name":"enableDotcomAds","lookup":"enableDotcomAds"}]}]},{"layout":{"name":"FULL","props":{}},"containers":[{"name":"dotcom-ad","importance":"TERTIARY","hasFetcher":false,"props":[{"__typename":"LiteralProp","name":"slot","value":"leaderboard"},{"__typename":"FeatureToggle","name":"enableDotcomAds","lookup":"enableDotcomAds"}]}]},{"layout":{"name":"FULL","props":{}},"containers":[{"name":"dotcom-ad","importance":"TERTIARY","hasFetcher":false,"props":[{"__typename":"LiteralProp","name":"slot","value":"sponsor"},{"__typename":"FeatureToggle","name":"enableDotcomAds","lookup":"enableDotcomAds"}]}]},{"layout":{"name":"FULL","props":{}},"containers":[{"name":"dotcom-ad","importance":"TERTIARY","hasFetcher":false,"props":[{"__typename":"LiteralProp","name":"slot","value":"piano-header"},{"__typename":"FeatureToggle","name":"enableDotcomAds","lookup":"enableDotcomAds"}]}]},{"layout":{"name":"SIDEBAR","props":{"width":"compact","containersInMain":7}},"containers":[{"name":"article","importance":"PRIMARY","hasFetcher":true,"props":[{"__typename":"LiteralProp","name":"uri","value":"https://www.bbc.co.uk/newyddion/56980158"},{"__typename":"RequestContext","name":"language","lookup":"language"},{"__typename":"RequestContext","name":"host","lookup":"host"},{"__typename":"RequestContext","name":"env","lookup":"env"},{"__typename":"StoreReader","name":"currentPageAnalyticsDestination","lookup":"page.destination","store":"analytics"},{"__typename":"LiteralProp","name":"isAdvertisingEnabled","value":false}]},{"name":"dotcom-ad","importance":"TERTIARY","hasFetcher":false,"props":[{"__typename":"LiteralProp","name":"slot","value":"mpu-main"},{"__typename":"FeatureToggle","name":"enableDotcomAds","lookup":"enableDotcomAds"}]},{"name":"dotcom-ad","importance":"TERTIARY","hasFetcher":false,"props":[{"__typename":"LiteralProp","name":"slot","value":"content-rec"},{"__typename":"FeatureToggle","name":"enableDotcomAds","lookup":"enableDotcomAds"}]},{"name":"dotcom-ad","importance":"TERTIARY","hasFetcher":false,"props":[{"__typename":"LiteralProp","name":"slot","value":"outbrain_ar_5"},{"__typename":"FeatureToggle","name":"enableDotcomAds","lookup":"enableDotcomAds"}]},{"name":"dotcom-ad","importance":"TERTIARY","hasFetcher":false,"props":[{"__typename":"LiteralProp","name":"slot","value":"outbrain_ar_7"},{"__typename":"FeatureToggle","name":"enableDotcomAds","lookup":"enableDotcomAds"}]},{"name":"dotcom-ad","importance":"TERTIARY","hasFetcher":false,"props":[{"__typename":"LiteralProp","name":"slot","value":"outbrain_ar_8"},{"__typename":"FeatureToggle","name":"enableDotcomAds","lookup":"enableDotcomAds"}]},{"name":"dotcom-ad","importance":"TERTIARY","hasFetcher":false,"props":[{"__typename":"LiteralProp","name":"slot","value":"outbrain_ar_9"},{"__typename":"FeatureToggle","name":"enableDotcomAds","lookup":"enableDotcomAds"}]},{"name":"onward-journeys","importance":"SECONDARY","hasFetcher":true,"props":[{"__typename":"LiteralProp","name":"id","value":"topStories"},{"__typename":"LiteralProp","name":"sectionHeader","value":"Prif Straeon"},{"__typename":"LiteralProp","name":"showFirstSummary","value":true},{"__typename":"LiteralProp","name":"showTimestamp","value":true},{"__typename":"RequestContext","name":"country","lookup":"country"},{"__typename":"StoreReader","name":"section","lookup":"metadata.section.uri","store":"article"},{"__typename":"RequestContext","name":"language","lookup":"language"}]},{"name":"onward-journeys","importance":"SECONDARY","hasFetcher":true,"props":[{"__typename":"LiteralProp","name":"id","value":"features"},{"__typename":"LiteralProp","name":"sectionHeader","value":"Cylchgrawn"},{"__typename":"LiteralProp","name":"showImage","value":true},{"__typename":"RequestContext","name":"country","lookup":"country"},{"__typename":"StoreReader","name":"section","lookup":"metadata.section.uri","store":"article"},{"__typename":"RequestContext","name":"language","lookup":"language"}]},{"name":"dotcom-ad","importance":"TERTIARY","hasFetcher":false,"props":[{"__typename":"LiteralProp","name":"slot","value":"mpu_bottom"},{"__typename":"FeatureToggle","name":"enableDotcomAds","lookup":"enableDotcomAds"}]},{"name":"dotcom-ad","importance":"TERTIARY","hasFetcher":false,"props":[{"__typename":"LiteralProp","name":"slot","value":"adsense"},{"__typename":"FeatureToggle","name":"enableDotcomAds","lookup":"enableDotcomAds"}]}]},{"layout":{"name":"FULL","props":{}},"containers":[{"name":"dotcom-ad","importance":"TERTIARY","hasFetcher":false,"props":[{"__typename":"LiteralProp","name":"slot","value":"piano-footer"},{"__typename":"FeatureToggle","name":"enableDotcomAds","lookup":"enableDotcomAds"}]}]},{"layout":{"name":"FULL","props":{}},"containers":[{"name":"sign-in-prompt","importance":"SECONDARY","hasFetcher":false,"props":[{"__typename":"RequestContext","name":"env","lookup":"env"},{"__typename":"StoreReader","name":"signInPrompt","lookup":"signInPrompt","store":"bbcAccount"},{"__typename":"StoreReader","name":"pageType","lookup":"pageType","store":"bbcAccount"},{"__typename":"StoreWriter","name":"setSignInPrompt","lookup":"signInPrompt","store":"bbcAccount"}]}]}],"footer":[{"layout":{"name":"FULL","props":{}},"containers":[{"name":"service-bar","importance":"SECONDARY","hasFetcher":true,"props":[{"__typename":"LiteralProp","name":"product","value":"cymrufyw"},{"__typename":"RequestContext","name":"language","lookup":"language"}]},{"name":"footer-promos","importance":"SECONDARY","hasFetcher":true,"props":[{"__typename":"LiteralProp","name":"identifiers","value":"NEWS_PS,news_ps"},{"__typename":"LiteralProp","name":"language","value":"cy"},{"__typename":"LiteralProp","name":"country","value":"de"}]}]},{"layout":{"name":"FULL","props":{}},"containers":[{"name":"global-footer","importance":"SECONDARY","hasFetcher":true,"props":[],"fetchParams":[{"__typename":"RequestContext","name":"country","lookup":"country"},{"__typename":"RequestContext","name":"language","lookup":"language"},{"__typename":"RouteParam","name":"service","lookup":"service"}]}]}]},"stores":[{"name":"analytics","type":"InMemory","initialState":{"props":[{"__typename":"LiteralProp","name":"page","value":{"contentId":"urn:bbc:cps:0970c3b5-9754-4066-8cf4-dd75de94f265","name":"newyddion.gwleidyddiaeth.story.56980158.page","destination":"NEWS_LANGUAGES_GNL","producer":"WALES","section":"gwleidyddiaeth","contentType":"article","language":"cy","additionalProperties":{"app_name":"news-cymrufyw","custom_var_1":"2021-05-05T05:32:47.000Z","custom_var_2":"2021-05-05T05:32:47.000Z"}}},{"__typename":"LiteralProp","name":"sections","value":["Cymrufyw","Cymrufyw - gwleidyddiaeth","Cymrufyw - STY","Cymrufyw - gwleidyddiaeth - STY","Cymrufyw - cymrufyw-category"]}]}},{"name":"userLocationData","type":"InMemory","initialState":{"props":[{"__typename":"LiteralProp","name":"userLocationData","value":{}}]}},{"name":"article","type":"InMemory","initialState":{"props":[{"__typename":"LiteralProp","name":"metadata","value":{"id":"urn:bbc:ares::asset:newyddion/56980158","assetId":"56980158","curie":"http://www.bbc.co.uk/asset/0970c3b5-9754-4066-8cf4-dd75de94f265","locators":{"canonicalUrl":"https://www.bbc.co.uk/newyddion/56980158"},"seoHeadline":"Miloedd o bobl ifanc ddim wedi cofrestru i bleidleisio","indexImage":{"alt":"pleidlais","originalSrc":"https://c.files.bbci.co.uk/2382/production/_109909090_a741ec45-70da-46df-aaf8-9302acfe9e64.jpg","width":976,"height":549,"src":"https://c.files.bbci.co.uk/2382/production/_109909090_a741ec45-70da-46df-aaf8-9302acfe9e64.jpg"},"type":"STY","options":{"isIgorSeoTagsEnabled":false,"includeComments":false,"allowRightHandSide":true,"isFactCheck":false,"allowDateStamp":true,"suitableForSyndication":true,"hasNewsTracker":false,"allowRelatedStoriesBox":true,"isKeyContent":false,"allowHeadline":true,"allowAdvertising":true,"hasContentWarning":false,"isBreakingNews":false,"allowPrintingSharingLinks":true},"languageCode":"cy","assetUri":"/cymrufyw/56980158","description":"Pobl ifanc 16 ac 17 oed yn cael pleidleisio am y tro cyntaf ond mae'n ymddangos mai dim ond 41% sydd wedi cofrestru.","lastUpdated":1620192774818,"firstPublished":1620192767000,"lastPublished":1620192767000,"analytics":{"page":{"name":"newyddion.gwleidyddiaeth.story.56980158.page","contentId":"urn:bbc:cps:0970c3b5-9754-4066-8cf4-dd75de94f265","section":"gwleidyddiaeth","producer":"WALES","additionalProperties":{"custom_var_1":"2021-05-05T05:32:47.000Z","custom_var_2":"2021-05-05T05:32:47.000Z"}}},"section":{"name":"Gwleidyddiaeth","uri":"https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/gwleidyddiaeth"},"site":{"name":"BBC Cymru Fyw","uri":"/newyddion"},"canonical":"https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/56980158","amp":"https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/56980158.amp","title":{"full":"Miloedd o bobl ifanc ddim wedi cofrestru i bleidleisio - BBC Cymru Fyw","short":"Miloedd o bobl ifanc ddim wedi cofrestru i bleidleisio"},"contributor":null,"host":"www.bbc.co.uk","social":{"facebook":{"admins":"100004154058350","app_id":"1609039196070050","pages":"215504865453262,362383043815651","url":"https://www.facebook.com/bbcnews"},"twitter":{"card":"summary_large_image","user":"@BBCCymruFyw"}},"schemaOrg":{"logo":"https://www.bbc.co.uk/news/special/2015/newsspec_11063/cymru_fyw_1024x576.png","noBylinesPolicy":"http://www.bbc.co.uk/news/help-41670342#authorexpertise","publishingPrinciples":"http://www.bbc.co.uk/news/help-41670342"},"microsoft":{"tileColor":"#bb1919","tileImage":"BBC News"}}}]}},{"name":"product-navigation","type":"InMemory","initialState":{"props":[{"__typename":"LiteralProp","name":"assetUri","value":"https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/gwleidyddiaeth"},{"__typename":"LiteralProp","name":"sectionName","value":"Gwleidyddiaeth"}]}},{"name":"bbcAccount","type":"InMemory","initialState":{"props":[{"__typename":"LiteralProp","name":"signInPrompt","value":{"show":false,"userOrigin":null,"ptrt":null}},{"__typename":"LiteralProp","name":"pageType","value":"content"}]}}]},"addons":[{"name":"analytics","importance":"TERTIARY","props":[{"__typename":"FeatureToggle","name":"toggleAnalyticsAddon","lookup":"toggleAnalyticsAddon"},{"__typename":"StoreReader","name":"page","lookup":"page","store":"analytics"},{"__typename":"StoreReader","name":"title","lookup":"title","store":"analytics"},{"__typename":"StoreReader","name":"sections","lookup":"sections","store":"analytics"},{"__typename":"StoreReader","name":"isUkCombined","lookup":"userLocationData.isUkCombined","store":"userLocationData"},{"__typename":"StoreReader","name":"skipLocationCheck","lookup":"userLocationData.error","store":"userLocationData"}]},{"name":"international-redirect","importance":"TERTIARY","props":[{"__typename":"StoreWriter","name":"setUserLocationData","lookup":"userLocationData","store":"userLocationData"},{"__typename":"RequestContext","name":"env","lookup":"env"},{"__typename":"RequestContext","name":"country","lookup":"country"},{"__typename":"Cookie","name":"countryOverride","lookup":"international_redirect_country_override"}]},{"name":"document-metadata","importance":"PRIMARY","props":[{"__typename":"LiteralProp","name":"title","value":"Miloedd o bobl ifanc ddim wedi cofrestru i bleidleisio - BBC Cymru Fyw"},{"__typename":"LiteralProp","name":"description","value":"Pobl ifanc 16 ac 17 oed yn cael pleidleisio am y tro cyntaf ond mae'n ymddangos mai dim ond 41% sydd wedi cofrestru."},{"__typename":"LiteralProp","name":"linkTags","value":[{"rel":"canonical","href":"https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/56980158"},{"rel":"amphtml","href":"https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/56980158.amp"}]},{"__typename":"LiteralProp","name":"metaTags","value":[{"name":"application-name","content":"BBC News"},{"name":"mobile-web-app-capable","content":"yes"},{"name":"msapplication-TileImage","content":"BBC News"},{"name":"msapplication-TileColor","content":"#bb1919"},{"name":"cleartype","http-equiv":"cleartype","content":"on"}]},{"__typename":"LiteralProp","name":"openGraph","value":{"article:author":"https://www.facebook.com/bbcnews","article:section":"Gwleidyddiaeth","fb:admins":"100004154058350","fb:app_id":"1609039196070050","fb:pages":"215504865453262,362383043815651","og:description":"Pobl ifanc 16 ac 17 oed yn cael pleidleisio am y tro cyntaf ond mae'n ymddangos mai dim ond 41% sydd wedi cofrestru.","og:image":"https://c.files.bbci.co.uk/2382/production/_109909090_a741ec45-70da-46df-aaf8-9302acfe9e64.jpg","og:image:alt":"pleidlais","og:locale":"cy_GB","og:site_name":"BBC Cymru Fyw","og:title":"Miloedd o bobl ifanc ddim wedi cofrestru i bleidleisio","og:type":"article","og:url":"https://www.bbc.com/cymrufyw/56980158"}},{"__typename":"LiteralProp","name":"schemaOrg","value":{"@context":"http://schema.org","@type":"ReportageNewsArticle","url":"https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/56980158","publisher":{"@type":"NewsMediaOrganization","name":"BBC Cymru Fyw","publishingPrinciples":"http://www.bbc.co.uk/news/help-41670342","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.bbc.co.uk/news/special/2015/newsspec_11063/cymru_fyw_1024x576.png"}},"datePublished":"2021-05-05T05:32:47.000Z","dateModified":"2021-05-05T05:32:47.000Z","headline":"Miloedd o bobl ifanc ddim wedi cofrestru i bleidleisio","image":{"@type":"ImageObject","width":976,"height":549,"url":"https://c.files.bbci.co.uk/2382/production/_109909090_a741ec45-70da-46df-aaf8-9302acfe9e64.jpg"},"thumbnailUrl":"https://c.files.bbci.co.uk/2382/production/_109909090_a741ec45-70da-46df-aaf8-9302acfe9e64.jpg","mainEntityOfPage":"https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/56980158","author":{"@type":"NewsMediaOrganization","name":"BBC Cymru Fyw","noBylinesPolicy":"http://www.bbc.co.uk/news/help-41670342#authorexpertise","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.bbc.co.uk/news/special/2015/newsspec_11063/cymru_fyw_1024x576.png"}}}},{"__typename":"LiteralProp","name":"twitterCard","value":{"twitter:card":"summary_large_image","twitter:creator":"@BBCCymruFyw","twitter:description":"Pobl ifanc 16 ac 17 oed yn cael pleidleisio am y tro cyntaf ond mae'n ymddangos mai dim ond 41% sydd wedi cofrestru.","twitter:domain":"www.bbc.co.uk","twitter:image:src":"https://c.files.bbci.co.uk/2382/production/_109909090_a741ec45-70da-46df-aaf8-9302acfe9e64.jpg","twitter:image:alt":"pleidlais","twitter:site":"@BBCCymruFyw","twitter:title":"Miloedd o bobl ifanc ddim wedi cofrestru i bleidleisio"}},{"__typename":"TemplateProp","name":"manifestUrl","template":"${staticBaseUrl}/${manifestName}","templateProps":[{"__typename":"ConfigProp","name":"manifestName","lookup":"manifestName"},{"__typename":"ConfigProp","name":"staticBaseUrl","lookup":"staticBaseUrl"}]}]},{"name":"comscore-mmx","importance":"SECONDARY","props":[{"__typename":"FeatureToggle","name":"enableComscoreMmx","lookup":"enableComscoreMmx"},{"__typename":"RequestContext","name":"nonce","lookup":"nonce"}]},{"name":"dotcom","importance":"SECONDARY","props":[{"__typename":"QueryParam","name":"testMode","lookup":"ads-test"},{"__typename":"FeatureToggle","name":"enableDotcomAds","lookup":"enableDotcomAds"},{"__typename":"RequestContext","name":"nonce","lookup":"nonce"},{"__typename":"LiteralProp","name":"adCampaignKeyword"}]},{"name":"web-vitals","importance":"TERTIARY","props":[{"__typename":"LiteralProp","name":"reportParams","value":{"pageType":"webcore-article"}}]}],"analytics":{"name":null,"destination":null,"producer":null,"section":null,"contentId":null,"contentType":null,"language":null,"additionalProperties":{}},"path":"/cymrufyw/56980158"},"stores":{"analytics":{"page":{"contentId":"urn:bbc:cps:0970c3b5-9754-4066-8cf4-dd75de94f265","name":"newyddion.gwleidyddiaeth.story.56980158.page","destination":"NEWS_LANGUAGES_GNL","producer":"WALES","section":"gwleidyddiaeth","contentType":"article","language":"cy","additionalProperties":{"app_name":"news-cymrufyw","custom_var_1":"2021-05-05T05:32:47.000Z","custom_var_2":"2021-05-05T05:32:47.000Z"}},"sections":["Cymrufyw","Cymrufyw - gwleidyddiaeth","Cymrufyw - STY","Cymrufyw - gwleidyddiaeth - STY","Cymrufyw - cymrufyw-category"]},"userLocationData":{"userLocationData":{}},"article":{"metadata":{"id":"urn:bbc:ares::asset:newyddion/56980158","assetId":"56980158","curie":"http://www.bbc.co.uk/asset/0970c3b5-9754-4066-8cf4-dd75de94f265","locators":{"canonicalUrl":"https://www.bbc.co.uk/newyddion/56980158"},"seoHeadline":"Miloedd o bobl ifanc ddim wedi cofrestru i bleidleisio","indexImage":{"alt":"pleidlais","originalSrc":"https://c.files.bbci.co.uk/2382/production/_109909090_a741ec45-70da-46df-aaf8-9302acfe9e64.jpg","width":976,"height":549,"src":"https://c.files.bbci.co.uk/2382/production/_109909090_a741ec45-70da-46df-aaf8-9302acfe9e64.jpg"},"type":"STY","options":{"isIgorSeoTagsEnabled":false,"includeComments":false,"allowRightHandSide":true,"isFactCheck":false,"allowDateStamp":true,"suitableForSyndication":true,"hasNewsTracker":false,"allowRelatedStoriesBox":true,"isKeyContent":false,"allowHeadline":true,"allowAdvertising":true,"hasContentWarning":false,"isBreakingNews":false,"allowPrintingSharingLinks":true},"languageCode":"cy","assetUri":"/cymrufyw/56980158","description":"Pobl ifanc 16 ac 17 oed yn cael pleidleisio am y tro cyntaf ond mae'n ymddangos mai dim ond 41% sydd wedi cofrestru.","lastUpdated":1620192774818,"firstPublished":1620192767000,"lastPublished":1620192767000,"analytics":{"page":{"name":"newyddion.gwleidyddiaeth.story.56980158.page","contentId":"urn:bbc:cps:0970c3b5-9754-4066-8cf4-dd75de94f265","section":"gwleidyddiaeth","producer":"WALES","additionalProperties":{"custom_var_1":"2021-05-05T05:32:47.000Z","custom_var_2":"2021-05-05T05:32:47.000Z"}}},"section":{"name":"Gwleidyddiaeth","uri":"https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/gwleidyddiaeth"},"site":{"name":"BBC Cymru Fyw","uri":"/newyddion"},"canonical":"https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/56980158","amp":"https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/56980158.amp","title":{"full":"Miloedd o bobl ifanc ddim wedi cofrestru i bleidleisio - BBC Cymru Fyw","short":"Miloedd o bobl ifanc ddim wedi cofrestru i bleidleisio"},"contributor":null,"host":"www.bbc.co.uk","social":{"facebook":{"admins":"100004154058350","app_id":"1609039196070050","pages":"215504865453262,362383043815651","url":"https://www.facebook.com/bbcnews"},"twitter":{"card":"summary_large_image","user":"@BBCCymruFyw"}},"schemaOrg":{"logo":"https://www.bbc.co.uk/news/special/2015/newsspec_11063/cymru_fyw_1024x576.png","noBylinesPolicy":"http://www.bbc.co.uk/news/help-41670342#authorexpertise","publishingPrinciples":"http://www.bbc.co.uk/news/help-41670342"},"microsoft":{"tileColor":"#bb1919","tileImage":"BBC News"}}},"product-navigation":{"assetUri":"https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/gwleidyddiaeth","sectionName":"Gwleidyddiaeth"},"bbcAccount":{"signInPrompt":{"show":false,"userOrigin":null,"ptrt":null},"pageType":"content"}},"route":"/cymrufyw/:id"}; [ad_2" /> Miloedd o bobl ifanc ddim wedi cofrestru i bleidleisio - NEWPAPER24 - Newpaper24 - Global online News around the World
Connect with us

News

Miloedd o bobl ifanc ddim wedi cofrestru i bleidleisio – NEWPAPER24

Published

on

advertising

Miloedd o bobl ifanc ddim wedi cofrestru i bleidleisio

2021-05-05 05:32:47

advertising

Sylwer: Efallai y bydd etholiadau cynghorau plwyf neu is-etholiadau mewn cynghorau hefyd lle rydych chi, nad ydyn nhw wedi’u cynnwys fan hyn. Edrychwch ar wefan eich cyngor lleol am fanylion llawn.
Diweddarwyd ddiwethaf: April 29, 2021, 14:06 GMTadvertising

advertising

More hot News

Select Category

PAY NOW WITH PAYPAL

PAY CONTENT CONTRIBUTIONS AND BANNER ADVERTISEMENTS HERE

GET ALL NEWS FOR FREE

Get all news by mail for free, register now for free.

FREE Horoscope