Connect with us

News

Plaid Cymru yn wfftio cynnig Brexit Jeremy Corbyn – NEWPAPER24

Plaid Cymru yn wfftio cynnig Brexit Jeremy Corbyn

2019-08-14 21:31:23


Picture caption Cafodd Liz Saville Roberts ei hethol i San Steffan am y tro cyntaf yn 2015

Mae arweinydd Llafur, Jeremy Corbyn wedi ysgrifennu at arweinwyr rhai o bleidiau eraill San Steffan gyda chynllun i atal Brexit heb gytundeb.

Mae’r llythyr yn ceisio cefnogaeth i bleidlais o ddiffyg hyder yn y llywodraeth.

Dywed mai “ein blaenoriaeth ddylai fod i gydweithio yn y senedd er mwyn atal Brexit heb gytundeb” gan orfodi Etholiad Cyffredinol ac yna refferendwm arall.

Ond mae Liz Saville Roberts o Blaid Cymru wedi dweud mai refferendwm ddylai ddod gyntaf, gydag Etholiad Cyffredinol i ddilyn.

Cafodd llythyr Mr Corbyn ei anfon hefyd at Ian Blackford (SNP), Jo Swinson (Dem Rhydd), Caroline Lucas (Y Blaid Werdd), ynghyd â’r Ceidwadwyr Dominic Grieve, Oliver Letwin, Nick Boles a Caroline Spelman (sy’n anhapus gyda pholisi eu plaid).

Os fyddai pleidlais diffyg hyder Mr Corbyn yn llwyddo, yna byddai’n ceisio ffurfio llywodraeth dros dro gyda’r bwriad o alw Etholiad Cyffredinol, ac ymestyn Erthygl 50 er mwyn ei gynnal.

Mae ei lythyr yn gorffen drwy ddweud y byddai Llafur yn ymgyrchu yn yr etholiad i gynnal refferendwm arall ar dermau ymadael â’r Undeb Ewropeaidd, gan gynnwys dewis i aros yn yr UE.

‘Siomedig’

Ond wrth ymateb i’r llythyr, dywedodd Liz Saville Roberts ar ran Plaid Cymru: “Rydym yn agored i’r syniad o lywodraeth ‘undod’.

“Does dim gwahaniaeth pwy fydd yn arwain, ond y flaenoriaeth fydd atal Brexit – mae hynny’n golygu ymestyn Erthygl 50, cynnal refferendwm a chanslo Brexit.

“Mae’n siomedig felly nad yw Mr Corbyn yn gweld ei ffordd yn glir i fynd am y dewis gorau o blaid Ewrop, sef refferendwm yn gyntaf gydag Etholiad Cyffredinol i ddilyn.

“Os oes rhaid, fe ddylai Mr Corbyn gamu o’r neilltu er mwyn sicrhau bod refferendwm yn cael ei gynnal. Nid mater o pwy, ond sut y gallwn ni atal Brexit.

“Mae’r argyfwng sydd ohoni yn mynd y tu hwnt i bersonoliaethau. Rydym ni wedi dangos beth all cydweithio ar attracts y pleidiau gyflawni. Y cwestiwn yw, a all Llafur wneud yr un modd?”

Continue Reading
Advertisement Bild
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I confirm

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Select Category

ONLY FOR YOU

Advisting
Select Language »