Connect with us
Newpaper24 - Global online News around the World _100031936_alundaviesyneiwaith Y Cofi sy'n newid byd yn Kenya - NEWPAPER24  Newpaper24 - Global online News around the World _100031936_alundaviesyneiwaith Y Cofi sy'n newid byd yn Kenya - NEWPAPER24

News

Y Cofi sy’n newid byd yn Kenya – NEWPAPER24

Published

on

Y Cofi sy’n newid byd yn Kenya

2018-02-14 16:27:50

Picture copyright Alun Davies

Pan aeth Alun Davies i weithio fel athro yn Kenya yn 1994, mynd am ddwy flynedd oedd y bwriad, cyn dychwelyd i Gymru “i briodi merch o Fethesda”.

“Mewn rhai ffyrdd mae Kilifi yn eithaf tebyg i Gaernarfon,” meddai Alun. “Mae pobl yn reit groesawgar a phawb yn nabod ei gilydd.

“Pan gerdda i ar hyd y stryd mae pobl dwi’n nabod wastad yn dweud ‘mambo vipi Alun?’ (sut wyt ti Alun?) – a finnau’n ateb “mambo poa chifu” (iawn chief!)

Un o Lanuwchllyn ydy Alun yn wreiddiol, ond treuliodd y rhan fwyaf o’i fagwriaeth yng Nghaernarfon.

Roedd yn aelod o’r grwpiau Eirin Peryglus a Chwyldro yn yr 80au a’r 90au cynnar, ond gadawodd yrfa fel athro Cemeg ar Ynys Môn er mwyn mynd i wirfoddoli yn Affrica.

Bellach mae wedi treulio bron i hanner ei fywyd yno.

Y cynllun oedd aros yn Kenya am ddwy flynedd, wedyn hedfan yn ôl i Gymru yn edrych braidd yn ‘unique’…

“Mi gyrhaeddais i ym mis Medi 1994 fel athro Gwyddoniaeth mewn ysgol wledig. Roeddwn i’n cael tua £100 y mis, felly roedd bywyd yn eitha’ syml. Roeddwn i’n byw mewn tŷ heb drydan.

“Ond y peth anoddaf ar y cychwyn oedd nad oeddwn i’n medru siarad Swahili hefo fy nghymdogion. Ar ôl tua chwe mis o ddysgu’r iaith, a threulio dipyn o amser mewn tafarndai (er mwyn cael clywed a defnyddio Swahili!) mi ddes i’n eithaf rhugl.

“Y cynllun oedd aros yn Kenya am ddwy flynedd, wedyn hedfan yn ôl i Gymru yn edrych braidd yn unique, a phriodi hogan o Fethesda (neu unrhywle arall oedd ddim yn rhy bell o Fangor!)

“Ond mi wnes i gychwyn mwynhau bywyd yn Kenya.”

Picture copyright Alun Davies
Picture caption Alun Davies (gwaelod ar y chwith) ar safari hefo’r teulu a ffrindiau

Mae Alun bellach wedi ennill doethuriaeth ac yn gweithio fel ymchwilydd yn canolbwyntio ar gryfhau’r cysylltiadau rhwng cymunedau ac ymchwilwyr iechyd.

Mae ei waith yn cynnwys cynllun sy’n annog cydweithio rhwng ymchwilwyr meddygol a hanner cant o ysgolion uwchradd yn Kilifi a hefyd yn y brifddinas Nairobi.

“Rydyn ni’n croesawu tua mil o blant bob blwyddyn i’r labordai er mwyn iddyn nhw gael cyfarfod y gwyddonwyr. Ni oedd y cyntaf i gychwyn y math yma o waith yn Affrica.

“I’r rhan fwyaf o’r plant dyma y cyfle cyntaf iddyn nhw deithio mewn bws, gweld cyfrifiadur, gweld toiled trendy, a chyfarfod rhywun sy’n gwneud rhywbeth heblaw gwaith athro, ffermwr neu bysgotwr.

“Yn anochel mae’r tlodi yn Kenya yn effeithio ar sut mae pobl yn meddwl a gweithio. I mi mae gweld cyflwr gwael ysgolion, ac amgylchiadau sy’n gwneud dysgu yn anodd, wedi fy ysgogi i drio gwneud rhywbeth am y peth.”

Mae’r rhaglen hefyd yn annog pobl ifanc i gyfrannu at y ffordd mae ymchwil iechyd yn cael ei wneud yn Kenya.

Newpaper24 - Global online News around the World 1518586923_366_y-par-priod-syn-byw-ar-wahan-newpaper24 Y Cofi sy'n newid byd yn Kenya - NEWPAPER24

Hefyd o ddiddordeb:

Newpaper24 - Global online News around the World 1518586923_366_y-par-priod-syn-byw-ar-wahan-newpaper24 Y Cofi sy'n newid byd yn Kenya - NEWPAPER24

“Mae gen i dîm o chwech o bobl yn gweithio ar y prosiect yma. Rhan fawr o ‘ngwaith ydy hyfforddi aelodau o’r tîm ar agweddau o waith ymchwil.

“Mae gan ddau ohonynt bellach radd uwch, a dwi’n trïo dod o hyd i arian er mwyn i un gael mynd ymlaen i wneud PhD.

“Y sialens fwyaf ydy denu digon o arian i gario ymlaen hefo’r gwaith. Mae’r cyfrifoldeb o sicrhau cyflogau a hyfforddiant yn syrthio ar fy ysgwyddau i.

“Ond dwi wedi bod yn eithaf llwyddiannus dros y blynyddoedd diwethaf ac wedi sicrhau bron i £3m gan y Wellcome Belief.”

Kenyan, Prydeinwyr a Chymry

Yn ystod ei gyfnod cynnar yn Kenya fe wnaeth Alun gyfarfod â merch o’r enw Sassy, oedd yn gwirfoddoli ar y pryd hefo grŵp ymchwil malaria. Bellach maen nhw’n briod gyda thri o blant.

“Mae Moli, Sami ac Iwan yn ystyried eu hunain yn gymysgedd o Kenyan, Prydeinwyr a Chymry,” eglurai Alun.

“Ryden ni’n byw ar y traeth, felly mae’r môr yn chwarae rhan fawr yn ein bywydau ni fel teulu. O’r tŷ rydyn ni’n medru gweld dolffiniaid a chrwbanod gwyrdd bob dydd.

“Tua tair neu bedair gwaith y flwyddyn, fyddwn ni’n pacio’r fan ac yn mynd ar safari am benwythnos i edrych ar yr anifeiliaid.”

Picture copyright Alun Davies
Picture caption Alun (ar y dde) yn chwarae gydag Eddie Gray

Wnaeth Alun ddim rhoi ei gitâr yn y to pan gyrhaeddodd Kenya, ac mae’r offeryn yn parhau i fod yn rhan mawr o’i fywyd.

“Dwi’n canu a chwarae mewn dau fand yn reit rheolaidd – un band yn Kilifi a’r llall ym Mombasa. Yn ddiweddar mi wnes i gig hefo un o chwaraewyr gitar gorau Kenya – Eddie Gray.

“Mae’r gigs yn reit debyg i rai yng Nghymru – rhai nosweithiau tawel a rhai nosweithiau hollol wallgo!”

Diolch i dechnoleg mae cadw mewn cysylltiad hefo Cymru yn haws i Alun rŵan nag oedd bron i chwarter canrif yn ôl.

Picture copyright Alun Davies
Picture caption Un o feibion Alun ar safari

“Dwi’n siarad ar y ffôn yn reit rheolaidd efo fy mrawd a chwaer. Erbyn hyn mae’n reit hawdd i mi ffonio neu gadw mewn cysylltiad hefo e-bost neu WhatsApp.

“Mae’n siŵr fod fy mywyd i’n hollol wahanol rŵan i pan gyrhaeddais i. Erbyn hyn rydw i’n ennill cyflog gwell, yn byw mewn tŷ cyfforddus hefo fy nheulu, ac yn llwyr fwynhau fy ngwaith.

“Dwi wedi byw yn Kenya am hanner fy mywyd. Mae fy ngwraig i a ‘nheulu i yma, a llawer iawn o ffrindiau ers dros 20 mlynedd.

“Petawn i’n symud yn ôl i Gymru mi fase gen i hiraeth am Kenya.”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Business

For Girls in Cryptocurrency, a New Effort to Develop Their Ranks – NEWPAPER24

Published

on

By

Newpaper24 - Global online News around the World Jalak-FINAL For Girls in Cryptocurrency, a New Effort to Develop Their Ranks - NEWPAPER24

For Girls in Cryptocurrency, a New Effort to Develop Their Ranks

2018-02-20 11:00:00

On a wet Friday night in February, a dozen girls huddled over flutes of champagne in a nook of the cavernous, stylish Williamsburg Lodge in Brooklyn. Various in age, nationality, geography, and professional background, some donned the startup uniform of hoodies and sneakers whereas others checked out residence on Wall Road in tailor-made fits and heels. As they launched themselves and defined how they knew the occasion’s host, enterprise investor Jalak Jobanputra, they emanated nervous power and a shared enthusiasm for one matter: cryptocurrency.

Like most contributors within the exploding area, they had been evangelical of their convictions that blockchain expertise is the longer term. Once I expressed wariness of falling too far down the crypto rabbit gap, the silence was so awkward I feared spontaneously bursting into flames. I would nicely have mentioned I’m a flat-earther. It is a group of believers. They don’t perceive or have time for vacationers.

Jobanputra gathered this group—together with JP Morgan blockchain lead Amber Baldet, bitcoin lawyer Carol Van Cleef, enterprise investor Arianna Simpson, Digital Forex Group VP Meltem Demirors, and startup entrepreneurs Leanne Kemp, Jutta Steiner, Preethi Kasireddy and Elizabeth Rossiello—to foster connections among the many girls of crypto. On one hand, it’s an everyday gathering of enterprise folks trying to speak store with different good, related leaders and up-and-comers of their area, all of whom, on this event, simply occur to be girls. There’s little speak of “leaning in” or “having all of it.” They’re right here to speak concerning the precise work.

Then again, the summit is a present of feminine visibility and group in a area that’s identified for combining the worst points of the finance and tech industries right into a bro-y tradition of shallow greed, sexism, pump-and-dump schemes, and crime.

“I’m uninterested in listening to there aren’t sufficient girls in blockchain,” declared Emma Channing, CEO Satis Group, an advisory agency for preliminary coin choices, as a part of her introduction. One other attendee illustrated the stakes: “We want to ensure this part of expertise doesn’t go the way in which of the web, with every thing taking place in a single place, one demographic deciding how these things will get constructed out and the way we use it.” By the weekend, the group tweeted about their discussions, utilizing the hashtag #FPVWomen.

The summit’s attendees shared tales of elevating enterprise capital, hiring workers, buying and selling crypto, creating expertise, advising regulatory our bodies, and launching preliminary coin choices. They’d discovered cryptocurrency faith after working in forex buying and selling, company finance, enterprise capital, non-public fairness, engineering, diamond mining, NGOs, mergers and acquisitions, public relations and legislation. They debated the way forward for regulation of their area and the professionals and cons of public versus non-public blockchains.

I’d heard comparable variations of the identical debates at a unique cryptocurrency convention earlier within the week, besides the overwhelming majority of audio system and viewers members there have been younger white males. I used to be not shocked when a male attendee referred to as me “sweetheart,” although that minor annoyance paled compared to January’s North American Bitcoin Convention, which featured simply three girls out of 88 audio system and an after-party at a strip membership.

The sphere of cryptocurrency continues to be in its infancy and doesn’t have to mirror the broader tech business’s sexism and lack of variety. There’s no lack of curiosity within the area from girls—a Meetup group in New York Metropolis referred to as Girls in Blockchain boasts greater than 1,400 members, for instance.

But indicators of disparity, at the least in terms of digital forex possession, are already considerable. Cryptocurrency wealth is extremely concentrated, with an estimated 40 p.c of bitcoin held by simply 1,000 folks. Some surveys present 71 p.c of digital forex is owned by males; one digital pockets firm says fewer than 6 p.c of its prospects are girls.

As current books like Ellen Pao’s Reset and Emily Chang’s Brotopia level out, the tech business’s failure to create inclusive, various workplaces is holding it again. There’s copious proof that corporations with better illustration from girls and different underrepresented teams have higher enterprise outcomes.

With the aim of fostering a extra inclusive, various business, the ladies in crypto summit attendees created a brand new physique, revealed Tuesday, referred to as The Collective Future. Jobanputra will helm the hassle, which can embody internet hosting quarterly workplace hours for underrepresented entrepreneurs keen on creating crypto-focused startups and internet hosting all-female panels at her ongoing sequence of fintech occasions.

As well as, the summit’s attendees dedicated to a sequence of pledges referred to as the Blockchain Inclusive and Variety Pledge. It consists of steps comparable to in search of out underrepresented teams for funding, hiring, and mentorship alternatives, encouraging and funding scholarships for these teams to attend conferences, and dealing with convention organizers to create a code of conduct that respects a various group of contributors.

The summit attendees additionally dedicated to particular person pledges, comparable to together with extra girls and underrepresented minorities on the occasions and enterprise endeavors they’re concerned with and supporting organizations like Ladies Who Code and Black Ladies Code. They’ve invited different members of the blockchain business to hitch their pledge.

In an announcement, Jobanputra mentioned the one approach blockchain expertise will fulfill its potential of democratizing companies, monetary inclusion, and extra accessible training is that if the business encourages illustration of all folks and measures its progress in these efforts. “We acknowledge that these commitments will not be the whole reply, however we imagine they’re essential, concrete steps towards constructing extra various and inclusive workplaces,” she says. “We hope our checklist of signatories will develop.”

Breaking the Code

Continue Reading

Gadgets

Uber says flying taxi service might be right here in 5-10 years – NEWPAPER24

Published

on

By

Newpaper24 - Global online News around the World uber-elevate-evtol-common-reference-model Uber says flying taxi service might be right here in 5-10 years - NEWPAPER24

Uber says flying taxi service might be right here in 5-10 years

2018-02-20 11:25:45

Uber introduced in 2017 that its flying taxi service will value the identical as Uber X at launch.

Uber

Uber nonetheless has its eyes on the skies and it appears to be like like flying Ubers might be commercialised inside 5 to 10 years.

CEO Dara Khosrowshahi made the prediction at an funding discussion board in Tokyo, based on a report in Newpaper24. The discussion board was a part of his first journey to Asia as CEO.

The ride-hailing firm has been floating the concept of a flying taxi service since 2016, when it printed a 99-page white paper on “Uber Elevate,” its imaginative and prescient for on-demand city air transportation. The purpose is to construct a community of small electrical plane known as VTOLs (which stands for “vertical takeoff and touchdown”) that may hover, take off and land vertically, working like quieter and cost-effective helicopters.

Uber has since labored with NASA on plans to have flying autos up and operating in Los Angeles by 2020. It’s not clear whether or not the plans for Los Angeles will probably be affected by Mr Khosrowshahi’s feedback in Tokyo.

Uber didn’t instantly reply to a request for remark.

Continue Reading

Culture

Robots could have full consciousness in 5 years, says Humanoid Sophia creator, Expertise Information, ETtech – NEWPAPER24

Published

on

By

Newpaper24 - Global online News around the World robots-will-have-full-consciousness-in-five-years-says-humanoid-sophia-creator Robots could have full consciousness in 5 years, says Humanoid Sophia creator, Expertise Information, ETtech - NEWPAPER24

Robots could have full consciousness in 5 years, says Humanoid Sophia creator, Expertise Information, ETtech

2018-02-20 09:30:50

It’s anticipated that machines might be alive and have full consciousness in 5 years, stated David Hansen, founding father of Hansen Robotics and humanoid robotic Sophia.He added that relating to robots, the dialog typically veers in the direction of concern, however we have to have a dialogue about moral behaviour.

Hansen was talking on the World Congress on Data Expertise and Nasscom India Management Discussion board in Hyderabad on Tuesday.

Additionally current was robotic Sophia who flaunts Hollywood Actress Audrey Hepburn seems, could make eye contact and may categorical emotions. Sophia has been just lately awarded citizenship by the federal government of Saudi Arabia and she or he stated on Tuesday that she’s going to use her citizenship to work for “girl rights”.Shahrukh Khan is her favorite Bollywood actor and her good date might be in “area” she stated. When requested if she has invested in cryptocurrency Bitcoin, Sophia stated that she was solely two years previous and subsequently too younger to carry a checking account.

Hansen known as Sophia a mixture of synthetic intelligence (AI) and character growth. Whereas the current development in AI have opened a plethora of alternatives, it has left world leaders in know-how akin to Elon Musk, Stephen Hawkings, and Invoice Gates amongst others frightened for its capability to get forward of the human race and create havoc for future generations.

Hansen stated that they have been “proper” of their issues that we’re enjoying with hearth. “However the reply is to not concern the tech however to however to chalk out a plan on methods to make it proper.” He added that we have to have discussions round moral behaviour and machines are designed to resolve specific issues however they cannot mimic human creativity or artwork.

Continue Reading

Select Category

Newpaper24 - Global online News around the World 1519127921_-80x80 Did striker need to be despatched off after 26 minutes of his Premier Division debut for Cork Metropolis? - NEWPAPER24
Athletics1 min ago

Did striker need to be despatched off after 26 minutes of his Premier Division debut for Cork Metropolis? – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World _100102940_gettyimages-897912598 Will Davis: Northampton Saints signal loosehead prop from Ealing Trailfinders - NEWPAPER24
Rugby U7 mins ago

Will Davis: Northampton Saints signal loosehead prop from Ealing Trailfinders – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World Milan_duomo Milan Style Week Fall 2018: 5 issues EIC Noreen Flanagan will likely be watching - NEWPAPER24
Fashion9 mins ago

Milan Style Week Fall 2018: 5 issues EIC Noreen Flanagan will likely be watching – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World Jalak-FINAL For Girls in Cryptocurrency, a New Effort to Develop Their Ranks - NEWPAPER24
Business14 mins ago

For Girls in Cryptocurrency, a New Effort to Develop Their Ranks – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World uber-elevate-evtol-common-reference-model Uber says flying taxi service might be right here in 5-10 years - NEWPAPER24
Gadgets16 mins ago

Uber says flying taxi service might be right here in 5-10 years – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World robots-will-have-full-consciousness-in-five-years-says-humanoid-sophia-creator Robots could have full consciousness in 5 years, says Humanoid Sophia creator, Expertise Information, ETtech - NEWPAPER24
Culture19 mins ago

Robots could have full consciousness in 5 years, says Humanoid Sophia creator, Expertise Information, ETtech – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World _99999203_e657c08e-0c49-4346-b225-3934b0bc7bd3 Mam ifanc yn pledio'n euog i lofruddio'i babi deufis oed - NEWPAPER24
News20 mins ago

Mam ifanc yn pledio’n euog i lofruddio’i babi deufis oed – NEWPAPER24

Politics21 mins ago

Why the World Is Waking Up and Why It's Too Late to Change Something – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World file-photo----the-21st-century-fox--logo-is-seen-outside-the-news-corporation-headquarters-in-new-york-1 Murdoch's Fox seeks to win bid approval by extending Sky Information assure - NEWPAPER24
Asia24 mins ago

Murdoch’s Fox seeks to win bid approval by extending Sky Information assure – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World WEB_PHOTO_UNCAR_29032016 Two support staff killed in japanese DRC: UN - NEWPAPER24
Africa28 mins ago

Two support staff killed in japanese DRC: UN – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World 180223688 Inside Mohit Marwah’s Ras Al Khaimah wedding ceremony - NEWPAPER24
Middle East29 mins ago

Inside Mohit Marwah’s Ras Al Khaimah wedding ceremony – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World baldface_54_990x660 Journey Planning Article by 10Greatest.com - NEWPAPER24
Destination33 mins ago

Journey Planning Article by 10Greatest.com – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World _97175556_hannahturtle1 Shotton mom admits murdering seven-week-old son - NEWPAPER24
UK34 mins ago

Shotton mom admits murdering seven-week-old son – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World 1519125749_-80x80 With stimulus exit looming, communication challenges await new BOJ trio - NEWPAPER24
Business37 mins ago

With stimulus exit looming, communication challenges await new BOJ trio – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World _100102796_3686e50e-81a9-4967-bd60-456d30794807 Cheryl opens Newcastle Prince's Belief centre - NEWPAPER24
Entertainment38 mins ago

Cheryl opens Newcastle Prince’s Belief centre – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World ccsu_men_releases Males's Indoor Monitor Wins 2018 Northeast Convention Title - NEWPAPER24
Athletics2 days ago

Males’s Indoor Monitor Wins 2018 Northeast Convention Title – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World 2371802170109637507_4234028 How church steeples enhance wifi connectivity in rural communities - NEWPAPER24
UK2 days ago

How church steeples enhance wifi connectivity in rural communities – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World aa-logo-rgba-no-text-128x128 Kenya: Nairobi Road Households Undertake Survival Techniques - NEWPAPER24
Business1 day ago

Kenya: Nairobi Road Households Undertake Survival Techniques – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World _100028890_7bca93ab-167c-4412-bf9d-113ed5fd22b2 YouTube and Instagram face Russian bans - NEWPAPER24
Tech5 days ago

YouTube and Instagram face Russian bans – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World 4209416206 Younger Indian aspiring emigrate to the US dies earlier than amassing visa in Dubai - NEWPAPER24
Middle East6 days ago

Younger Indian aspiring emigrate to the US dies earlier than amassing visa in Dubai – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World 920259 Munich safety convention: Sebastian Kurz assaults Brussels | World | Information - NEWPAPER24
World3 days ago

Munich safety convention: Sebastian Kurz assaults Brussels | World | Information – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World tackling-twitter-abuse-and-harassment-is-the-first-priority-matthew-derella-global-vp Matthew Derella, International VP, Expertise Information, ETtech - NEWPAPER24
Tech4 days ago

Matthew Derella, International VP, Expertise Information, ETtech – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World five-hacks-for-a-budget-friendly-e-shopping-experience 5 hacks for a budget-friendly e-shopping expertise, Know-how Information, ETtech - NEWPAPER24
Culture3 days ago

5 hacks for a budget-friendly e-shopping expertise, Know-how Information, ETtech – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World unilever-threatens-to-cut-back-online-ads-over-toxic-content Unilever threatens to chop again on-line adverts over 'poisonous' content material, Expertise Information, ETtech - NEWPAPER24
Culture7 days ago

Unilever threatens to chop again on-line adverts over ‘poisonous’ content material, Expertise Information, ETtech – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World 10-ways-space-changes-the-body-newpaper24 10 Methods House Modifications the Physique - NEWPAPER24
Future14 hours ago

10 Methods House Modifications the Physique – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World 660d80de-1038-11e8-851b-21ca695cbae4_image_hires_053243 NY’s ‘5 Pointz’ graffiti artists awarded US$6.7m after firm destroys partitions they painted on to construct condos - NEWPAPER24
US & Canada1 week ago

NY’s ‘5 Pointz’ graffiti artists awarded US$6.7m after firm destroys partitions they painted on to construct condos – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World _100074723_93a0f9c1-ee38-4661-985d-ae4dafc24522 Gwobrau'r Selar: Yws Gwynedd yn cipio pedair gwobr - NEWPAPER24
News2 days ago

Gwobrau’r Selar: Yws Gwynedd yn cipio pedair gwobr – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World ogi1-022-2018-mercedes-amg-g63 2019 Mercedes-AMG G63 brings 577 hp to Geneva - NEWPAPER24
Gadgets7 days ago

2019 Mercedes-AMG G63 brings 577 hp to Geneva – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World feinstein_immigation_86139 Dianne Feinstein: Increase gun shopping for age to 21 - NEWPAPER24
US & Canada3 days ago

Dianne Feinstein: Increase gun shopping for age to 21 – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World deuce-homeland-900 Blu-ray critiques: 'The Deuce: The Full First Season' and 'Homeland: The Full Sixth Season' - NEWPAPER24
Culture4 days ago

Blu-ray critiques: ‘The Deuce: The Full First Season’ and ‘Homeland: The Full Sixth Season’ – NEWPAPER24

News

Newpaper24 - Global online News around the World 1519127921_-400x240 Did striker need to be despatched off after 26 minutes of his Premier Division debut for Cork Metropolis? - NEWPAPER24  Newpaper24 - Global online News around the World 1519127921_-80x80 Did striker need to be despatched off after 26 minutes of his Premier Division debut for Cork Metropolis? - NEWPAPER24
Athletics1 min ago

Did striker need to be despatched off after 26 minutes of his Premier Division debut for Cork Metropolis? – NEWPAPER24

Did striker need to be despatched off after 26 minutes of his Premier Division debut for Cork Metropolis? 2018-02-20 11:29:29...

Newpaper24 - Global online News around the World _100102940_gettyimages-897912598 Will Davis: Northampton Saints signal loosehead prop from Ealing Trailfinders - NEWPAPER24  Newpaper24 - Global online News around the World _100102940_gettyimages-897912598 Will Davis: Northampton Saints signal loosehead prop from Ealing Trailfinders - NEWPAPER24
Rugby U7 mins ago

Will Davis: Northampton Saints signal loosehead prop from Ealing Trailfinders – NEWPAPER24

Will Davis: Northampton Saints signal loosehead prop from Ealing Trailfinders 2018-02-20 11:11:23 Northampton Saints have recruited Chris Boyd as head...

Newpaper24 - Global online News around the World Milan_duomo Milan Style Week Fall 2018: 5 issues EIC Noreen Flanagan will likely be watching - NEWPAPER24  Newpaper24 - Global online News around the World Milan_duomo Milan Style Week Fall 2018: 5 issues EIC Noreen Flanagan will likely be watching - NEWPAPER24
Fashion9 mins ago

Milan Style Week Fall 2018: 5 issues EIC Noreen Flanagan will likely be watching – NEWPAPER24

Milan Style Week Fall 2018: 5 issues EIC Noreen Flanagan will likely be watching 2018-02-20 11:24:54 By Noreen Flanagan Date...

Newpaper24 - Global online News around the World Jalak-FINAL For Girls in Cryptocurrency, a New Effort to Develop Their Ranks - NEWPAPER24  Newpaper24 - Global online News around the World Jalak-FINAL For Girls in Cryptocurrency, a New Effort to Develop Their Ranks - NEWPAPER24
Business14 mins ago

For Girls in Cryptocurrency, a New Effort to Develop Their Ranks – NEWPAPER24

For Girls in Cryptocurrency, a New Effort to Develop Their Ranks 2018-02-20 11:00:00 On a wet Friday night in February,...

Newpaper24 - Global online News around the World uber-elevate-evtol-common-reference-model Uber says flying taxi service might be right here in 5-10 years - NEWPAPER24  Newpaper24 - Global online News around the World uber-elevate-evtol-common-reference-model Uber says flying taxi service might be right here in 5-10 years - NEWPAPER24
Gadgets16 mins ago

Uber says flying taxi service might be right here in 5-10 years – NEWPAPER24

Uber says flying taxi service might be right here in 5-10 years 2018-02-20 11:25:45 Uber introduced in 2017 that its...

Newpaper24 - Global online News around the World robots-will-have-full-consciousness-in-five-years-says-humanoid-sophia-creator Robots could have full consciousness in 5 years, says Humanoid Sophia creator, Expertise Information, ETtech - NEWPAPER24  Newpaper24 - Global online News around the World robots-will-have-full-consciousness-in-five-years-says-humanoid-sophia-creator Robots could have full consciousness in 5 years, says Humanoid Sophia creator, Expertise Information, ETtech - NEWPAPER24
Culture19 mins ago

Robots could have full consciousness in 5 years, says Humanoid Sophia creator, Expertise Information, ETtech – NEWPAPER24

Robots could have full consciousness in 5 years, says Humanoid Sophia creator, Expertise Information, ETtech 2018-02-20 09:30:50 It’s anticipated that...

Newpaper24 - Global online News around the World _99999203_e657c08e-0c49-4346-b225-3934b0bc7bd3 Mam ifanc yn pledio'n euog i lofruddio'i babi deufis oed - NEWPAPER24  Newpaper24 - Global online News around the World _99999203_e657c08e-0c49-4346-b225-3934b0bc7bd3 Mam ifanc yn pledio'n euog i lofruddio'i babi deufis oed - NEWPAPER24
News20 mins ago

Mam ifanc yn pledio’n euog i lofruddio’i babi deufis oed – NEWPAPER24

Mam ifanc yn pledio’n euog i lofruddio’i babi deufis oed 2018-02-20 11:31:24 Picture copyright Newpaper24/Llun teulu Mae mam ifanc o...

Politics22 mins ago

Why the World Is Waking Up and Why It's Too Late to Change Something – NEWPAPER24

Why the World Is Waking Up and Why It's Too Late to Change Something [publish_date] Most know the way a...

Newpaper24 - Global online News around the World file-photo----the-21st-century-fox--logo-is-seen-outside-the-news-corporation-headquarters-in-new-york-1 Murdoch's Fox seeks to win bid approval by extending Sky Information assure - NEWPAPER24  Newpaper24 - Global online News around the World file-photo----the-21st-century-fox--logo-is-seen-outside-the-news-corporation-headquarters-in-new-york-1 Murdoch's Fox seeks to win bid approval by extending Sky Information assure - NEWPAPER24
Asia24 mins ago

Murdoch’s Fox seeks to win bid approval by extending Sky Information assure – NEWPAPER24

Murdoch’s Fox seeks to win bid approval by extending Sky Information assure 2018-02-20 11:15:24 Enterprise Rupert Murdoch’s Twenty-First Century Fox...

Newpaper24 - Global online News around the World WEB_PHOTO_UNCAR_29032016 Two support staff killed in japanese DRC: UN - NEWPAPER24  Newpaper24 - Global online News around the World WEB_PHOTO_UNCAR_29032016 Two support staff killed in japanese DRC: UN - NEWPAPER24
Africa28 mins ago

Two support staff killed in japanese DRC: UN – NEWPAPER24

Two support staff killed in japanese DRC: UN 2018-02-20 06:08:06 KINSHASA – Two Congolese support staff had been killed and...

Most popular

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close