Connect with us
Newpaper24 - Global online News around the World _100011452_img_1552 Y pâr priod sy'n byw ar wahân - NEWPAPER24 Newpaper24 - Global online News around the World _100011452_img_1552 Y pâr priod sy'n byw ar wahân - NEWPAPER24

News

Y pâr priod sy’n byw ar wahân – NEWPAPER24

Published

on

Y pâr priod sy’n byw ar wahân

2018-02-13 13:05:23

Picture copyright Beca Lyne-Pirkis

Mae’r pobydd a’r cyflwynydd Beca Lyne-Pirkis a’i gŵr yn byw ar wahân. Gyda Matt yn y fyddin yn Sandhurst a Beca a’i merched yng Nghaerdydd, beth yw’r realiti i deulu sydd wedi eu gwahanu oherwydd gwaith?

“Dwi ‘di hen arfer jyst cario ‘mlaen efo fy mywyd, gwneud popeth efo’r merched a gwaith,” meddai Beca.

“I fi, mae’n regular i orfod ‘neud popeth fy hunan ac mae’n gallu bod yn haws na dibynnu ar neb arall.

“Mae Matt a fi ‘di bod ‘da’n gilydd dros ddeng mlynedd, ond o’n ni wedi cyrraedd pwynt tua dwy flynedd yn ôl lle o’n i angen fwy o assist gyda gwarchod y merched.

“Roedden nhw wedi cyrraedd oedran ysgol a beth o’n i ddim mo’yn ‘neud oedd trafeili o gwmpas y wlad a dilyn ble bynnag oedd Matt yn gweithio, oherwydd fy ngwaith i ond hefyd i gael sefydlogrwydd i’r merched ac o’n i eisiau iddyn nhw fynd i ysgolion Cymraeg.

“Mae Matt fod dod nôl bob penwythnos, ond oherwydd natur y gwaith dydy hynny ddim yn bosib a weithiau mae e i ffwrdd am fis. Yn anffodus pan chi’n dechrau’n y fyddin chi’n gorfod rhoi’r swydd yn gyntaf.”

Picture copyright Beca Lyne-Pirkis
Picture caption Mae Beca wedi symud i Gaerdydd o Sandhurst gyda’i merched Mari, chwech, ac Alys sy’n dair

Mae cadw mewn cysylltiad â ffrindiau’n bwysig iddi, meddai Beca, sy’n disgrifio ei hun fel rhywun sy’ “methu goddef eistedd adre yn gwneud dim byd”, ond mae’n anodd weithiau i esbonio ei math o fywyd i’w ffrindiau.

“Pan oedden ni’n byw yn y camps oedd ‘na community agos o wragedd a ffrindie ac oeddech chi’n helpu eich gilydd allan.

“Does gen i ddim hynna nawr, er bod gen i deulu a ffrindiau eraill yng Nghaerdydd. Dwi’n dal i siarad gyda llawer o’r gwragedd, maen nhw’n deall yn effectively na unrhyw un.

“Mae ffrindiau adre’n deall i bwynt pa mor gymhleth yw bywyd y fyddin, ond mae’n anodd esbonio i bobl sydd ddim ‘di arfer byw’r math hwn o fywyd.

“Mae Matt wedi bod i ffwrdd yn Afghanistan, a bron â chael ei ladd. Roedd hynny cyn i ni gwrdd, ond dwi’n ffodus bo’ fi heb fod trwy hwnna ers cael y plant, mae gen i lot o ffrindiau sydd wedi ac mae’n horrible.

“Allai ddim hyd yn oed disgrifio’r peth, gyda phob galwad ffôn chi’n poeni beth alle fe fod.”

Newpaper24 - Global online News around the World 1518586923_366_y-par-priod-syn-byw-ar-wahan-newpaper24 Y pâr priod sy'n byw ar wahân - NEWPAPER24

Hefyd o ddiddordeb:

 • Lle oeddwn i: ‘Bake Off’
 • Ryseitiau arbennig ar Ddiwrnod Crempog
Newpaper24 - Global online News around the World 1518586924_908_y-par-priod-syn-byw-ar-wahan-newpaper24 Y pâr priod sy'n byw ar wahân - NEWPAPER24

Er bod Beca’n cadw ei hun yn brysur ac yn bositif trwy weithio a gofalu am y merched, mae’n gallu bod yn anodd hefyd ar adegau, meddai.

“Mae’n anoddach ers cael y plant, pan mae un ohonyn nhw’n sâl a dwi’n gorfod mynd i’r gwaith a gwneud popeth, ond chi jyst yn gorfod cario ‘mlaen.

“Dy’n ni methu dibynnu ar Matt i fod nôl ar unrhyw amser penodol oherwydd natur ei swydd ond dy’n ni’n trial ‘neud y sefyllfa byw mor regular â phosib i’r plant.

“Mae Mari ac Alys wedi arfer bod Dad i ffwrdd, hyd yn oed pan oedden ni’n byw gyda’n gilydd.

“Maen nhw’n cyfri sawl cwsg sydd tan fod e nôl, ac wedyn pan ma’ fe nôl dros y penwythnos ma’ nhw’n wyllt am 48 awr yna ar fore dydd Llun mae popeth nôl i regular a Mam sydd in cost!

“Beth sy’n reit anodd i fi yw clywed bod ffrindiau’n mynd i yoga neu ymuno â thîm pêl-rwyd gyda’r nos a dwi’n methu, ond y ffordd dwi’n dod rownd hwnna ydy gwahodd ffrindiau rownd i swper.

“Dwi’n neud yn siŵr fy mod i’n cael stwff yn y dyddiadur i gadw fi fynd.”

Cael cysur o rannu ar-lein

Fel pobydd, cyflwynydd Parti Bwyd Beca ar S4C a chyn-gystadleuydd ar y gyfres deledu The Nice British Bake Off, mae gan Beca ddilyniant mawr ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae hello wedi cychwyn rhannu lluniau o’r bwydydd y mae hello’n eu coginio i’w hunan gyda’r nos ar ei chyfrif Instagram, er mwyn “estyn allan”, meddai, at bobl sy’n bwyta swper-i-un, naill ai am eu bod nhw’n sengl neu’n byw ar wahân i’w companion am wahanol resymau.

Picture copyright Beca Lyne-Pirkis / Instagram
Picture caption Rhai o’r prydau bwyd y mae Beca’n eu coginio

“Mae cymaint o bobl yn bwyta ar ben eu hunain am wahanol sefyllfaoedd am eu bod nhw ddim efo rhywun neu bod y companion arall yn gweithio i ffwrdd lot, ond o’n i’m estyn allan iddyn nhw a dweud mae’n iawn i chi wneud ffỳs o’ch hunan.

“Tua dwy flynedd yn ôl wnes i benderfynu rhoi pethe ar y cyfryngau cymdeithasol gyda’r hashnod #solosuppers.

“Dwi’n cael lot o bobl yn cysylltu â fi’n dweud eu bod nhw’n hoffi clywed am rywun sy’n neud rhywbeth tebyg iddyn nhw, gweld y swperau gwahanol i’w hysbrydoli nhw a neud ffws o’u hunain yn hytrach na ‘neud darn o dost neu rywbeth i swper.

“Os ydw i’n sâl, pwy sydd fod i edrych ar ôl y merched ganol nos? Rhaid i fi wneud yn siŵr fy mod i mor iach ag y galla i, dyna pam dwi’n ‘neud e, a hefyd mae’n esiampl dda i’r merched i weld ni’n bwyta bwyd da. Mae’n bwysig trio edrych ar ôl eich hunan.

“Rydyn ni’n colli Matt ond mae e’n colli allan mwy. Ond dydy e ddim yn mynd i fod am byth. Dim ond pedair blynedd sydd ganddo ar ôl cyn ymddeol o’r fyddin felly’r gobaith yw y bydd yn cael swydd yn agosach i adre.”

UK

John Worboys case: Court docket to rule if police failed victims – NEWPAPER24

Published

on

By

Newpaper24 - Global online News around the World _99864282_5a58791c-8702-40cd-8958-662f392596ab John Worboys case: Court docket to rule if police failed victims - NEWPAPER24

John Worboys case: Court docket to rule if police failed victims

2018-02-21 00:48:14

Picture copyright Each day Mail / Solo Syndication

The Supreme Court docket is to rule on whether or not the Metropolitan Police failed two victims of black cab rapist John Worboys.

The case rests on whether or not the Met’s failure to correctly examine the ladies’s allegations amounted to inhuman and degrading remedy.

They didn’t imagine the ladies’s studies of assaults in 2003 and 2007.

The ladies are additionally individually pursuing a judicial evaluation of the Parole Board’s determination to launch Worboys.

Worboys was in a position to proceed to assault girls till he was convicted in 2009, when he was jailed for all times for greater than 100 rapes and sexual assaults.

 • Police attraction towards ruling they failed rape victims
 • Cabbie who preyed on younger girls

In 2014, a choose dominated that the police had failed the ladies by means of negligence and ordered the drive to pay them greater than £40,00zero in damages.

Till then, police couldn’t be discovered to be negligent for typically failing to establish and apprehend an unknown suspect.

The police appealed, arguing that its responsibility was fulfilled just by having practices and procedures to research in place.

The case was seen as so essential to the regulation round police negligence that Theresa Could, when house secretary, intervened to assist Scotland Yard.

A victory for the ladies within the Supreme Court docket case would imply police forces may face human rights actions every time they fail to correctly examine critical violent crime.

The case comes a month after the federal government introduced it might not problem the Parole Board’s determination to launch Worboys after he had served lower than 10 years in jail.

That unique determination had triggered a public outcry.

Continue Reading

Business

South Korea will signal commerce offers with 5 Central American nations – NEWPAPER24

Published

on

By

Newpaper24 - Global online News around the World 105018724-GettyImages-623543460.1910x1000 South Korea will signal commerce offers with 5 Central American nations - NEWPAPER24

South Korea will signal commerce offers with 5 Central American nations

2018-02-21 01:18:00


Ed Jones | Newpaper24 | Getty Pictures

This picture taken on November 15, 2016 reveals a basic view of the northern Seoul metropolis skyline and Han river, as seen from the landmark 63 tower.

South Korea mentioned on Wednesday that it’s signing commerce agreements with 5 Central American nations geared toward boosting market entry for the Korean automotive and electronics sectors.

Commerce Minister Kim Hyun-chong will meet representatives from Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua and Panama in Seoul on Wednesday to signal 5 separate bilateral agreements which can remove duties on about 95 p.c of traded items and companies, South Korea’s commerce ministry mentioned in an e-mailed assertion.

The agreements are topic to parliamentary approval in every nation, and is more likely to take impact at completely different occasions relying on the ratification course of.

The 5 commerce pacts will give South Korea entry to key Central American nations, following its offers with the U.S., the European Union and China which helped increase exports.

“The South Korea-Central America free commerce offers will allow the nations to construct a extra complete, strategic partnerships going ahead,” Kim mentioned.

The ministry expects the 5 offers to speed up South Korea’s financial development by an general zero.02 p.c within the subsequent 10 years, by boosting exports of vehicles, metal, cosmetics merchandise, and auto elements.

Continue Reading

Entertainment

Little Combine singer criticised for sporting dreads – NEWPAPER24

Published

on

By

Newpaper24 - Global online News around the World _100102025_hi022282720 Little Combine singer criticised for sporting dreads - NEWPAPER24

Little Combine singer criticised for sporting dreads

2018-02-20 12:07:09

Some social media customers are demanding Little Combine member Jesy Nelson delete an Instagram put up of herself sporting her hair in dreadlocks.

The 26-year-old singer unveiled her new coiffure on Monday night, however some followers on the platform steered the image was offensive to black folks.

Nelson was accused of “cultural appropriation” and there have been requires her to apologise.

The put up has additionally acquired over 191,000 likes and plenty of optimistic feedback.

Among the many fierce debate in response to the image, Instagram poster sophia_mohamed addressed the star immediately: “Jesy, hun, I like you, however please take this down or write an apology. It might haven’t been considered on the time, however that is cultural appropriation.

“I am not hating and also you do look stunning, however this coiffure is not meant for you.”

You may additionally like:

Nonetheless, one other consumer strongly defended the image and the suitable for anybody to put on their hair how they want.

“If we’re practising equality then we needs to be free to do what we like and that features a coiffure that’s usually identified to be worn in black tradition,” wrote blessbabe.

“Is it proper to inform black folks to not dye their hair blonde? No it is not. Why? As a result of they’ll do what they select.”

Different followers on Twitter have additionally been displaying their assist.

Nelson just isn’t the primary pop star to put on braids and never the primary public determine to generate criticism on social media over her coiffure.

Actuality TV star and businesswoman Kim Kardashian West provoked controversy in late January when she posted a Snapchat story unveiling what she described as “Bo Derek braids”.

She was accused of cultural appropriation and ignorance for crediting Derek, who wore the coiffure within the movie 10, with braids which originated in Africa.

Picture copyright Kim Kardashian West
Picture caption Kim Kardashian West mentioned on Snapchat she had styled her hair in ‘Bo Derek braids’ and was ‘actually into it’

By Newpaper24 UGC and Social InformationContinue Reading

Select Category

Newpaper24 - Global online News around the World 636517200794493635-Goldfish---credit-Kimpton-Hotels-Restaurants Resort goldfish: Kimpton eliminates in-room aquariums - NEWPAPER24
Hotels3 mins ago

Resort goldfish: Kimpton eliminates in-room aquariums – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World _99864282_5a58791c-8702-40cd-8958-662f392596ab John Worboys case: Court docket to rule if police failed victims - NEWPAPER24
UK6 mins ago

John Worboys case: Court docket to rule if police failed victims – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World 105018724-GettyImages-623543460.1910x1000 South Korea will signal commerce offers with 5 Central American nations - NEWPAPER24
Business10 mins ago

South Korea will signal commerce offers with 5 Central American nations – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World _100102025_hi022282720 Little Combine singer criticised for sporting dreads - NEWPAPER24
Entertainment10 mins ago

Little Combine singer criticised for sporting dreads – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World alcohol_st Dementia clearly linked to continual boozing: Examine, Well being Information - NEWPAPER24
Health12 mins ago

Dementia clearly linked to continual boozing: Examine, Well being Information – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World _100028929_gettyimages-515697502 Apprenticeships: Eight issues you should know - NEWPAPER24
Stories13 mins ago

Apprenticeships: Eight issues you should know – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World _100110479_kwapong FaceTime chat 'saves lady's life' - NEWPAPER24
Tech14 mins ago

FaceTime chat ‘saves lady’s life’ – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World jack-nicklaus-anthem USGA’s Mike Davis tells Jack Nicklaus ‘we’re going to get there’ on reduced-flight golf ball - NEWPAPER24
Golf15 mins ago

USGA’s Mike Davis tells Jack Nicklaus ‘we’re going to get there’ on reduced-flight golf ball – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World 1519181663_-80x80 After over 100 profession targets, Irish striker returns from New Zealand to affix Galway United - NEWPAPER24
Athletics16 mins ago

After over 100 profession targets, Irish striker returns from New Zealand to affix Galway United – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World sauber-f1-team-2018 Sauber Reveals Alfa Romeo Backed 2018 Automotive – Motorsports Tribune - NEWPAPER24
Formula 121 mins ago

Sauber Reveals Alfa Romeo Backed 2018 Automotive – Motorsports Tribune – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World sam_cibulkova_anastasia_14_total_2018 Budapest: Wednesday's Order of Play and Match Factors - NEWPAPER24
Sports23 mins ago

Budapest: Wednesday’s Order of Play and Match Factors – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World a25ca510-1155-11e8-851b-21ca695cbae4_image_hires_141150 Say sure to more room, much less waste: how you can keep stylishly sustainable in Hong Kong | Fashion Journal - NEWPAPER24
Fashion24 mins ago

Say sure to more room, much less waste: how you can keep stylishly sustainable in Hong Kong | Fashion Journal – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World Malware_Final Why Synthetic Intelligence Researchers Ought to Be Extra Paranoid - NEWPAPER24
Business29 mins ago

Why Synthetic Intelligence Researchers Ought to Be Extra Paranoid – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World 8LoYLDJwR2fyk3ycw2TuZ7-1200-80 littleBits Star Wars Droid Inventor Package fingers on overview - NEWPAPER24
Gadgets31 mins ago

littleBits Star Wars Droid Inventor Package fingers on overview – NEWPAPER24

Newpaper24 - Global online News around the World indian-it-sector-will-see-single-digit-growth-for-3rd-consecutive-year-nasscom Indian IT sector: Indian IT sector will see single digit development for third consecutive 12 months: Nasscom, Know-how Information, ETtech - NEWPAPER24
Culture34 mins ago

Indian IT sector: Indian IT sector will see single digit development for third consecutive 12 months: Nasscom, Know-how Information, ETtech – NEWPAPER24

News

Newpaper24 - Global online News around the World 636517200794493635-Goldfish---credit-Kimpton-Hotels-Restaurants Resort goldfish: Kimpton eliminates in-room aquariums - NEWPAPER24 Newpaper24 - Global online News around the World 636517200794493635-Goldfish---credit-Kimpton-Hotels-Restaurants Resort goldfish: Kimpton eliminates in-room aquariums - NEWPAPER24
Hotels3 mins ago

Resort goldfish: Kimpton eliminates in-room aquariums – NEWPAPER24

Resort goldfish: Kimpton eliminates in-room aquariums 2018-01-17 13:35:03 Kimpton Resort goldfish are going away. To not a nasty half. Simply...

Newpaper24 - Global online News around the World _99864282_5a58791c-8702-40cd-8958-662f392596ab John Worboys case: Court docket to rule if police failed victims - NEWPAPER24 Newpaper24 - Global online News around the World _99864282_5a58791c-8702-40cd-8958-662f392596ab John Worboys case: Court docket to rule if police failed victims - NEWPAPER24
UK7 mins ago

John Worboys case: Court docket to rule if police failed victims – NEWPAPER24

John Worboys case: Court docket to rule if police failed victims 2018-02-21 00:48:14 Picture copyright Each day Mail / Solo...

Newpaper24 - Global online News around the World 105018724-GettyImages-623543460.1910x1000 South Korea will signal commerce offers with 5 Central American nations - NEWPAPER24 Newpaper24 - Global online News around the World 105018724-GettyImages-623543460.1910x1000 South Korea will signal commerce offers with 5 Central American nations - NEWPAPER24
Business10 mins ago

South Korea will signal commerce offers with 5 Central American nations – NEWPAPER24

South Korea will signal commerce offers with 5 Central American nations 2018-02-21 01:18:00 Ed Jones | Newpaper24 | Getty Pictures...

Newpaper24 - Global online News around the World _100102025_hi022282720 Little Combine singer criticised for sporting dreads - NEWPAPER24 Newpaper24 - Global online News around the World _100102025_hi022282720 Little Combine singer criticised for sporting dreads - NEWPAPER24
Entertainment10 mins ago

Little Combine singer criticised for sporting dreads – NEWPAPER24

Little Combine singer criticised for sporting dreads 2018-02-20 12:07:09 Some social media customers are demanding Little Combine member Jesy Nelson...

Newpaper24 - Global online News around the World alcohol_st Dementia clearly linked to continual boozing: Examine, Well being Information - NEWPAPER24 Newpaper24 - Global online News around the World alcohol_st Dementia clearly linked to continual boozing: Examine, Well being Information - NEWPAPER24
Health12 mins ago

Dementia clearly linked to continual boozing: Examine, Well being Information – NEWPAPER24

Dementia clearly linked to continual boozing: Examine, Well being Information 2018-02-21 02:30:00 PARIS – Persistent heavy consuming is a serious...

Newpaper24 - Global online News around the World _100028929_gettyimages-515697502 Apprenticeships: Eight issues you should know - NEWPAPER24 Newpaper24 - Global online News around the World _100028929_gettyimages-515697502 Apprenticeships: Eight issues you should know - NEWPAPER24
Stories13 mins ago

Apprenticeships: Eight issues you should know – NEWPAPER24

Apprenticeships: Eight issues you should know 2018-02-21 01:56:05 Picture copyright Getty Photos Regardless of authorities plans to create three million...

Newpaper24 - Global online News around the World _100110479_kwapong FaceTime chat 'saves lady's life' - NEWPAPER24 Newpaper24 - Global online News around the World _100110479_kwapong FaceTime chat 'saves lady's life' - NEWPAPER24
Tech14 mins ago

FaceTime chat ‘saves lady’s life’ – NEWPAPER24

FaceTime chat ‘saves lady’s life’ 2018-02-21 00:18:25 Picture copyright Opokua Kwapong Picture caption Opokua Kwapong says FaceTime saved her life...

Newpaper24 - Global online News around the World jack-nicklaus-anthem USGA’s Mike Davis tells Jack Nicklaus ‘we’re going to get there’ on reduced-flight golf ball - NEWPAPER24 Newpaper24 - Global online News around the World jack-nicklaus-anthem USGA’s Mike Davis tells Jack Nicklaus ‘we’re going to get there’ on reduced-flight golf ball - NEWPAPER24
Golf15 mins ago

USGA’s Mike Davis tells Jack Nicklaus ‘we’re going to get there’ on reduced-flight golf ball – NEWPAPER24

USGA’s Mike Davis tells Jack Nicklaus ‘we’re going to get there’ on reduced-flight golf ball 2018-02-21 01:41:19 PALM BEACH GARDENS,...

Newpaper24 - Global online News around the World 1519181663_-400x240 After over 100 profession targets, Irish striker returns from New Zealand to affix Galway United - NEWPAPER24 Newpaper24 - Global online News around the World 1519181663_-80x80 After over 100 profession targets, Irish striker returns from New Zealand to affix Galway United - NEWPAPER24
Athletics16 mins ago

After over 100 profession targets, Irish striker returns from New Zealand to affix Galway United – NEWPAPER24

After over 100 profession targets, Irish striker returns from New Zealand to affix Galway United 2018-02-20 22:36:33 My Sports activities...

Newpaper24 - Global online News around the World sauber-f1-team-2018 Sauber Reveals Alfa Romeo Backed 2018 Automotive – Motorsports Tribune - NEWPAPER24 Newpaper24 - Global online News around the World sauber-f1-team-2018 Sauber Reveals Alfa Romeo Backed 2018 Automotive – Motorsports Tribune - NEWPAPER24
Formula 121 mins ago

Sauber Reveals Alfa Romeo Backed 2018 Automotive – Motorsports Tribune – NEWPAPER24

Sauber Reveals Alfa Romeo Backed 2018 Automotive – Motorsports Tribune 2018-02-20 17:19:47 By Adam Tate, Affiliate Editor Alfa Romeo Sauber unveiled...

Most popular

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close